Deklaracja ochrony danych osobistych Online Shop


Oświadczenie o ochronie danych sklepu internetowego

Cieszymy się, że odwiedzili Państwo naszą stronę i są zainteresowani naszą marką i naszymi produktami. Jako Esprit chcielibyśmy, żeby dobrze czuli się Państwo na naszych stronach i w naszej aplikacji oraz nie musieli martwić się o poufność swoich danych. Ochrona danych jest częścią filozofii przedsiębiorstwa Esprit. Dlatego uważamy przejrzystość w zarządzaniu danymi naszych klientów za niezwykle ważną. Poniżej chcielibyśmy poinformować Państwa o tym, jakie dane osobowe pobieramy, do jakich celów przetwarzamy Państwa dane osobowe i jakie prawa Państwu przysługują.

Zgodnie z art. 4 lit. 1 europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO/GDPR) dane osobowe to wszystkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.


Krótki ogląd


A.Informacje ogólne


I.Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego

II. Kontakt z pełnomocnikiem ochrony danych


B. Procesy przetwarzania danych


I. Udostępnianie strony internetowej

II. Wykorzystywanie plików cookie

III. Przetwarzanie danych podczas korzystania z naszego sklepu internetowego

IV. Newsletter

V. Formularz kontaktowy, czat i kontakt e-mailowy, zgłaszanie zakłóceń

VI. Rejestracja jako Esprit Friend

VII. Wyszukiwarka sklepów

VIII. Ocena produktu i ankiety zadowolenia klienta z Medallia

IX. Ankiety zadowolenia klienta z Qualtrics

X. Przetwarzanie danych w przypadku rezerwacji terminu na indywidualne zakupy


C. Państwa prawa w zakresie ochrony danych


D. Przekazywanie osobom trzecim


E. WersjaA. Informacje ogólne


I. Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za sklep internetowy w znaczeniu RODO/GDPR i krajowych ustaw o ochronie danych państw członkowskich oraz innych przepisów o ochronie danych jest:


Esprit Retail B.V. & Co. KG

Esprit-Allee 1

40882 Ratingen

Niemcy

telefon: 0222 014 998 (tel. stacjonarny )

e-mail: service@espritshop.pl


II. Kontakt z pełnomocnikiem ochrony danych

Z naszym pełnomocnikiem ochrony danych mogą Państwo skontaktować się pod adresem

dp@esprit.com.


B. Procesy przetwarzania danych


I. Udostępnianie strony internetowej i aplikacji


1. Opis i zakres przetwarzania danych

W przypadku czysto informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej albo aplikacji, to znaczy kiedy nie rejestrują się Państwo albo nie przekazują nam informacji w inny sposób, pobieramy tylko te dane osobowe, które Państwa przeglądarka przekazuje naszemu serwerowi po otwarciu naszej strony internetowej:


• adres IP (ew. w zanonimizowanej, skróconej formie)

• datę i godzinę zapytania,

• różnicę czasu w porównaniu z czasem uniwersalnym (Greenwich Mean Time, GMT)

• treść żądania (konkretną stronę)

• status dostępu/ kod statusu HTTP

• każdorazowo przekazaną ilość danych

• stronę internetową wysyłającą żądanie

• typ przeglądarki albo stosowaną aplikację

• system operacyjny i jego interfejs

• język i wersję oprogramowania przeglądarki


Te dane są również zapisywane w plikach logowania naszego systemu.

Nie dochodzi do zapisywania tych danych razem z innymi danymi osobowymi użytkownika. Dane serwerowych plików logowania zapisywane są oddzielnie od wszystkich danych osobowych podanych przez daną osobę.


2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Kiedy życzą sobie Państwo odwiedzić naszą stronę internetową albo skorzystać z naszej aplikacji, pobieramy dane wymienione w punkcie 1., ponieważ są one technicznie niezbędne, żeby wyświetlić Państwu naszą stronę internetową oraz zagwarantować stabilność i bezpieczeństwo systemu. Zapisywanie w plikach logowania odbywa się w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Poza tym dane te służą nam do optymalizacji strony internetowej i do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów techniki informacyjnej. W tych celach spoczywa również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art 6 ust. 1 lit. f RODO/GDPR.


3. Okres przechowywania

Dane są usuwane, kiedy tylko przestają być konieczne do osiągnięcia celu ich pobrania. W przypadku zbierania danych w celu udostępnienia strony internetowej dzieje się tak, kiedy kończy się dana wizyta na stronie, tzn. kiedy opuszczają Państwo naszą stronę.


4. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Zbieranie danych w celu udostępnienia strony internetowej oraz aplikacji jak również zapisywanie danych w plikach logowania jest absolutnie niezbędne do prowadzenia strony internetowej. Dlatego użytkownikowi nie przysługuje możliwość korzystania ze strony albo z aplikacji bez takiego przetwarzania danych.


II. Wykorzystywanie plików cookie

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Chcielibyśmy również w przyszłości kształtować nasze usługi tak indywidualnie, jak to możliwe, i ciągle je ulepszać, żeby móc oferować Państwu interesujące dla Państwa informacje oraz atrakcyjne doświadczenie zakupów. Dlatego częściowo korzystamy z plików cookie. Cookie to małe pliki tekstowe, które zapisywane są na Państwa dysku twardym i przyporządkowane wykorzystywanej przez Państwa przeglądarce, i za pomocą których otrzymujemy określone informacje. Taki plik cookie zawiera charakterystyczny łańcuch znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki podczas ponownej wizyty na stronie. Cookies nie mogą wykonywać programów ani przenosić wirusów na Państwa komputer. Korzystamy z plików cookie, żeby uczynić naszą stronę internetową bardziej przyjazną w użytkowaniu. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać plików cookie, mogą Państwo skonfigurować to w ustawieniach swojej przeglądarki. Proszę jednak pamiętać, że niektóre cookies są konieczne, żeby móc korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Kiedy korzystają Państwo z naszej aplikacji, również ona identyfikuje poszczególnych użytkowników za pomocą cookies.

Korzystamy zarówno z tak zwanych cookies sesyjnych, które wykorzystujemy tylko w czasie Państwa wizyty online, jak i takich, które pozostają w użytku przez dłuższy czas. Cookies o dłuższym okresie działania wykorzystujemy przede wszystkim do tego, żeby móc na stałe udostępniać Państwu jako klientom powtarzające się ustawienia w sklepie internetowym Esprit, jak na przykład informacje dopasowane do Państwa indywidualnie, żeby zwiększać wygodę i móc prezentować Państwu oferty dopasowane do Państwa dotychczasowego zachowania zakupowego.

Wykorzystujemy następujące rodzaje cookies, których zakres i sposób funkcjonowania wyjaśnimy poniżej:


• cookies tymczasowe (patrz a)

• cookies stałe (patrz b).


a) Cookies tymczasowe

Tymczasowe pliki cookies – do których zaliczają się szczególnie tak zwane cookies sesyjne – usuwane są z reguły automatycznie, kiedy zamkną Państwo przeglądarkę albo kiedy skończy się dana sesja. Te cookies zapisują tak zwany numer identyfikacyjny sesji, który pozwala na przyporządkowanie różnych zapytań Państwa przeglądarki jednemu wspólnemu posiedzeniu. Dzięki temu można ponownie rozpoznać Państwa komputer, kiedy wrócą Państwo na naszą stronę internetową. Cookies sesyjne usuwane są zwykle, kiedy wylogują się Państwo albo zamkną przeglądarkę. W cookies sesyjnych zapisywane i przekazywane są przy tym następujące dane:


• ustawienia językowe

• ewentualne informacje logowania

• numer identyfikacyjny użytkownika

• znacznik czasu z początkiem i końcem aktualnej sesji.


b) Cookies stałe

Stałe pliki cookie usuwane są automatycznie po upływie określonego czasu, który może różnić się w zależności od danego pliku cookie. W każdym momencie mogą Państwo sami usunąć albo zdezaktywować cookies w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki. W celu dopasowania naszych stron internetowych do potrzeb użytkowników oraz w celu ich optymalizacji pobieramy i zapisujemy dane oraz tworzymy z nich profile użytkowania przy użyciu pseudonimów. Profile użytkowania nie są jednak bez wyraźnej zgody użytkownika łączone z danymi na temat posiadacza danego pseudonimu. Po otwarciu naszej strony internetowej banner informacyjny powiadamia użytkowników o wykorzystaniu plików cookie w celach analizy i odsyła ich do niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Esprit wykorzystuje następujące cookies stałe:


aa) Webtrekk

Wykorzystujemy cookie firmy Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Niemcy w celu analizy i oceny zachowania klientów na naszej stronie internetowej.

W każdym momencie mogą Państwo zgłosić sprzeciw przeciwko temu pobieraniu i zapisywaniu danych z ważnością na przyszłość. W tym celu proszę otworzyć następujący link.

Poprzez potwierdzenie linku na Państwa komputerze zapisywane jest tak zwane cookie opt out. To cookie ma ważność 5 lat. Proszę pamiętać, że podczas usuwania wszystkich cookies z Państwa komputera usuwane jest również to cookie opt out, tzn. jeżeli w dalszym ciągu sprzeciwiają się Państwo pobieraniu pseudonimowych danych przez Webtrekk, muszą Państwo ponownie zapisać cookie opt out. Jedno cookie opt out dotyczy jednej przeglądarki i jednego komputera. Jeżeli odwiedzają Państwo nasze strony z domu i z pracy albo za pomocą różnych przeglądarek, muszą Państwo aktywować cookie opt out w różnych przeglądarkach albo na różnych komputerach.

Powoduje to jednak, że nie mogą już Państwo korzystać z niektórych funkcji strony internetowej.


bb) Adclear

Wykorzystujemy cookie firmy AdClear GmbH, Torstraße 106, 10119 Berlin, Niemcy w celu analizy i oceny zachowania klientów na naszej stronie internetowej.

Mają Państwo możliwość sprzeciwić się śledzeniu Państwa zachowania w ramach kampanii AdClear. W tym celu przed domeną naszych stron internetowych zapisywane jest cookie o nazwie „adclearoptout”. Ten sprzeciw jest ważny dopóki, dopóty nie usuną Państwo tego cookie. Jedno cookie dotyczy wymienionej domeny, jednej przeglądarki i użytkownika jednego komputera. Kiedy otwierają Państwo nasze strony internetowe za pomocą różnych urządzeń końcowych i przeglądarek, muszą Państwo więc na każdym urządzeniu i w każdej przeglądarce osobno sprzeciwić się pobieraniu danych.

Żeby sprzeciwić się pobieraniu danych przez Adclear, proszę kliknąć TUTAJ


cc) New Relic

Ponadto wykorzystujemy cookie firmy New Relic Inc., 188 Spear Street, Suite 1200, San Francisco, CA 94105, USA.

Plugin New Relic Inc. umożliwia nam zbieranie danych statystycznych o prędkości, osiągalności i wydajności strony internetowej. Nie przetwarzamy przy tym danych osobowych. Cel i zakres pobierania danych oraz możliwości zmiany ustawień w celu ochrony sfery prywatności użytkowników znajdą Państwo we wskazówkach o ochronie danych New Relic: https://newrelic.com/termsandconditions/privacy.


dd) Criteo

Ponadto używamy na naszej stronie internetowej usługi Criteo firmy Criteo SA, Rue Blanche, 75009 Paryż, Francja. Przy pomocy tego narzędzia użytkownicy, którzy odwiedzili już raz naszą stronę internetową i byli zainteresowani naszymi ofertami, otrzymują na stronach internetowych, które również korzystają z usługi Criteo, zindywidualizowane ogłoszenia reklamowe (re-marketing). Te reklamy wyświetlane są na podstawie informacji o wizytach na danych stronach internetowych, które zapisane są m.in. w plikach cookie na Państwa komputerze. Te dane tekstowe odczytywane są w ramach kolejnych wizyt na stronie w celu indywidualnego rekomendowania produktów. W tym celu w plikach cookie zapisany jest przypadkowo wygenerowany numer identyfikacyjny. Ani tego numeru, ani informacji na temat Państwa wizyt na stronach internetowych nie można przyporządkować Państwu osobiście.

Cookie zapisywane jest z reguły na okres maksymalnie jednego roku, po czym automatycznie usuwane. Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu i wykorzystywaniu informacji przez usługę Criteo, klikając w następujący link (https://www.criteo.com/privacy/) i przesuwając tam suwak przy opcji „Opt-out” na „ON”. Jeżeli wybiorą Państwo „ON”, w państwa przeglądarce zapisywane jest nowe cookie (cookie opt out). To cookie sygnalizuje usłudze Criteo, że Criteo nie może już zbierać ani przetwarzać dalszych danych na temat użytkowania przez Państwa strony internetowej. Mają Państwo możliwość ponownego aktywowania tej funkcji poprzez przesunięcie suwaka na „OFF”. Proszę pamiętać, że te ustawienia trzeba powziąć dla każdej przeglądarki, z której Państwo korzystają. Kiedy z Państwa przeglądarki usunięte zostaną wszystkie cookies, dotyczy to również cookie opt out.


ee) Conversant

Ponadto wykorzystujemy usługi firmy Conversant, Inc., 30699 Russell Ranch Road #250, Westlake Village, CA 91362, USA, która na podstawie cookies w zanonimizowanej formie zbiera i zapisuje informacje o zachowaniu w internecie użytkowników odwiedzających naszą stronę. Conversant wspiera nas poza tym przy odtwarzaniu treści reklamowych na innych stronach internetowych (tzw. publisher). Zebrane dane wykorzystywane są jedynie do analizy naszych działań marketingowych. Nie następuje inne wykorzystanie danych albo przekazanie ich osobom trzecim. Mogą Państwo sprzeciwić się całkowicie anonimowej analizie Państwa zachowania w internecie, wybierając pod tym linkiem Conversant opcję opt out http://www.conversantmedia.com/opt-out.


ff) Tealium

Jeśli aktywujesz funkcję naszej strony internetowej „Kupuj swoje ulubione produkty z dowolnego miejsca poprzez reklamę.”, wprowadzimy tzw. tag Collect firmy Tealium Inc., który umieszcza na urządzeniu końcowym plik cookie do analizy i oceny zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej. Za pomocą plików cookies firmy Tealium możemy zbierać zaszyfrowane informacje o tym, jak wchodzisz w interakcję z naszą stroną internetową i sprawdzić, które produkty z naszego sklepu internetowego wzbudzają Twoje zainteresowanie i na tej podstawie wyświetlać w innych miejscach w Internecie odpowiednie dla użytkownika banery reklamowe.

Podstawę prawną gromadzenia danych w obu powyższych przypadkach stanowi zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W każdej chwili możesz odwołać udzieloną zgodę poprzez wyłączenie w ustawieniach prywatności funkcji „Kupuj swoje ulubione produkty z dowolnego miejsca poprzez reklamę.”. Należy pamiętać, że w przypadku odwołania zgody, przetwarzanie przez nas danych użytkownika na podstawie udzielonej przez niego zgody jest legalne do momentu jej wycofania.


gg) Adobe Analytics

Wykorzystujemy cookie firmy Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia w celu analizy i oceny zachowania klientów na naszej stronie internetowej.

W każdym momencie mogą Państwo zgłosić sprzeciw przeciwko temu pobieraniu i zapisywaniu danych z ważnością na przyszłość. W tym celu proszę otworzyć następujący „link„.

Poprzez potwierdzenie linku na Państwa komputerze zapisywane jest tak zwane cookie opt out. To cookie ma ważność 5 lat. Proszę pamiętać, że podczas usuwania wszystkich cookies z Państwa komputera usuwane jest również to cookie opt out, tzn. jeżeli w dalszym ciągu sprzeciwiają się Państwo pobieraniu pseudonimowych danych przez Adobe, muszą Państwo ponownie zapisać cookie opt out. Jedno cookie opt out dotyczy jednej przeglądarki i jednego komputera. Jeżeli odwiedzają Państwo nasze strony z domu i z pracy albo za pomocą różnych przeglądarek, muszą Państwo aktywować cookie opt out w różnych przeglądarkach albo na różnych komputerach.

Powoduje to jednak, że nie mogą już Państwo korzystać z niektórych funkcji strony internetowej.

Jeśli sprzeciwisz się wykluczeniu z gromadzenia danych Adobe i chcesz usunąć plik cookie rezygnacji Adobe, możesz cofnąć rezygnację za pomocą tego „link„.


hh) RTB House

Jeśli aktywujesz funkcję naszej strony internetowej „Kupuj swoje ulubione produkty z dowolnego miejsca poprzez reklamę”, umieścimy na Twoim urządzeniu końcowym pliki cookies usługi „RTB House” firmy RTB House, S.A., ul. Złota 61/101, 00-819 Warszawa, Polska. Za pomocą plików cookies usługi RTB House możemy pseudonimowo zbierać informacje o tym, jak wchodzisz w interakcję z naszą stroną internetową i rozpoznać, które produkty z naszego sklepu internetowego wzbudzają Twoje zainteresowanie. Pozwala nam to zaoferować Ci oparty na stronach internetowych odpowiedni przekaz reklamowy, który również korzysta z usługi RTB House poprzez odczytywanie treści plików cookie ustawionych przez RTB House (remarketing).

Podstawę prawną dla tego gromadzenia danych stanowi zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

W każdej chwili możesz odwołać udzieloną zgodę poprzez wyłączenie w ustawieniach prywatności funkcji „Kupuj swoje ulubione produkty z dowolnego miejsca poprzez reklamę”. Należy pamiętać, że w przypadku odwołania zgody, przetwarzanie przez nas danych użytkownika na podstawie udzielonej przez niego zgody jest legalne do momentu jej wycofania.

Jeśli odwołasz swoją zgodę poprzez wyłączenie funkcji „Kupuj swoje ulubione produkty z dowolnego miejsca poprzez reklamę”, w Twojej przeglądarce internetowej zostanie ustawiony nowy plik cookie (odrzucony plik cookie). Ten plik cookie sygnalizuje usłudze RTB House że RTB House nie może przechowywać żadnych danych osobowych użytkownika.


ii) Inne moduły strony internetowej

My, Esprit Retail B.V. & Co. KG używamy plików cookie na naszej stronie internetowej do funkcji, które sami opracowaliśmy.

Używamy tak zwanego "koła rabatowego" na stronie internetowej w niektórych okresach promocyjnych. Tutaj, Esprit Friends mogą wziąć udział w losowaniu nagród poprzez kliknięcie przycisku i losowo otrzymać kod vouchera jako nagrodę. Moduł ten wykorzystuje plik cookie "hasSpun" do przechowywania informacji o tym, czy udział w promocji już się odbył. Plik cookie jest ustawiany tylko po kliknięciu przycisku, aby wziąć udział.2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy wykorzystaniu cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO/GDPR.


3. Cel przetwarzania danych

Cookies tymczasowe wykorzystywane są w celu ułatwienia korzystania z naszej strony i aplikacji. Udostępnienie niektórych funkcji naszej strony internetowej nie jest możliwe bez wykorzystania cookies. Te funkcje wymagają ponownego rozpoznania wyszukiwarki również po zmianie strony. Tak na przykład cookies tymczasowe wykorzystywane są w celu zapewnienia funkcjonalności koszyka, przejęcia ustawień językowych i zapamiętywania wyszukiwanych pojęć.

Wykorzystywanie stałych cookies analitycznych ma na celu indywidualizację i polepszenie jakości naszej strony i jej treści. Dzięki cookies analitycznym dowiadujemy się, jak wykorzystywana jest nasza strona, i możemy dzięki temu ciągle optymalizować naszą ofertę.

Wymienione wyżej cele wynikają z naszego uzasadnionego interesu w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO/GDPR. Bez Państwa zgody dane do analizy pobierane są jedynie na drodze anonimowej albo pseudonimowej. Nie możemy przez to rozpoznać Państwa tożsamości.


4. Okres przechowywania, możliwość sprzeciwu i usunięcia

Cookies zapisywane są na Państwa komputerze i przekazywane z niego na naszą stronę internetową. Dlatego jako użytkownicy mają też Państwo pełną kontrolę nad wykorzystaniem cookies. Poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej mogą Państwo dezaktywować albo ograniczyć przekazywanie cookies. Już zapisane cookies można w każdym momencie usunąć. Może się to również odbyć w sposób zautomatyzowany.

Proszę pamiętać, że mogą Państwo tak ustawić swoją przeglądarkę internetową, żeby otrzymywać informacje o zapisywaniu cookies i móc w każdym przypadku indywidualnie decydować o ich przyjęciu albo też wyłączyć przyjmowanie cookies w konkretnych przypadkach albo ogólnie. Każda przeglądarka różni się pod względem zarządzania ustawieniami cookies. Sposób tego zarządzania opisany jest w menu pomocy każdej przeglądarki, które wyjaśni Państwu, jak mogą Państwo zmienić swoje ustawienia cookies. W poszczególnych przeglądarkach to menu znajduje się pod następującymi linkami:


Internet Explorer: Chrome: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE&viewlocale=pl_PL

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/pl/cookies.html

Proszę pamiętać, że nieprzyjęcie cookies może ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej i aplikacji.


5. Wykorzystywanie dalszych narzędzi analitycznych


a) Wykorzystywanie narzędzia Facebook Pixel – Facebook Remarketing und Conversion Tracking

Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia Facebook Pixel spółki Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; „Facebook”). Facebook Pixel przeprowadza conversion tracking, dzięki któremu jesteśmy w stanie kontrolować sukces naszych działań marketingowych i nieustannie je ulepszać.

Ponadto Facebook Pixel obsługuje funkcję remarketingową „Custom Audiences“. Jej celem jest kierowanie do odwiedzających stronę odpowiadających ich zainteresowaniom reklam na portalu społecznościowym Faceboook.

W tym celu na stronie zainstalowano tag remarketingowy spółki Facebook. Za jego pośrednictwem podczas wizyty na stronie uruchamiane jest bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Przekazuje ono serwerowi Facebooka informację, którą z naszych stron Państwo odwiedzili. Facebook przyporządkowuje tę informację Państwa osobistemu kontu użytkownika na Facebooku. Kiedy następnie odwiedzają Państwo portal społecznościowy Facebook, widzą Państwo zindywidualizowane, odpowiadające Państwa zainteresowaniom reklamy. Przetwarzanie danych w ramach conversion tracking jak również funkcji remarketingowej odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uzasadnionych interesów związanych z wymienionymi wyżej celami.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do sprzeciwienia się temu przetwarzaniu Państwa danych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dalsze informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez spółkę Facebook oraz na temat przysługującym Państwu w tym zakresie praw i możliwości ochrony swojej prywatności znajdą Państwo w informacjach na temat ochrony danych spółki Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/.


b) Light Reaction

Żeby zbierać dane statystyczne na temat użytkowania naszej strony internetowej i aplikacji oraz optymalizować naszą reklamę poprzez jej dopasowanie do Państwa zainteresowań i prezentację Państwu wyjątkowych ofert, korzystamy z technologii Light Reaction. W tych celach spoczywa nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO/GDPR.

Light Reaction jest częścią programatycznej grupy medialnej Xaxis; Xaxis jest przedsiębiorstwem aktywnym globalnie jako część grupy inwestycyjnej GroupM; GroupM jest częścią grupy przedsiębiorstw WPP plc. W obszarze biznesowym Light Reaction osobą prawną odpowiedzialną za dane zebrane przez Light Reaction jest Quisma GmbH, którą znajdą Państwo pod następującym adresem: Light Reaction, c/o Quisma, Rosenheimer Straße 145D, 81671 Monachium, Niemcy.

Ten usługodawca przetwarza między innymi następujące dane:

– identyfikatory techniczne jak na przykład numery identyfikacyjne cookies, identyfikatory reklamy mobilnej (np. Identyfikatory IDFA oraz numery identyfikacyjne Google Advertising),

– dalsze dane techniczne jak np. adres IP i dane, które mogą zostać wyczytane z adresu IP (jak niedokładne dane geolokacyjne, które pokazują kraj, region, miasto i/lub kod pocztowy Państwa urządzenia), typ przeglądarki internetowej, język przeglądarki oraz system operacyjny, rodzaj połączenia (kabel lub internet bezprzewodowy), sieć, z którą połączone jest urządzenie, oraz operatora telefonii komórkowej (jeżeli dostępny) i długość/ szerokość geograficzną urządzenia (mobilnego),

– dane dotyczące aktywności online jak np. informacje o rodzaju odwiedzanych stron internetowych (w celu identyfikacji zainteresowań), stronę odwiedzoną przez Państwa przed i po obejrzeniu danej reklamy, datę i czas aktywności online, częstość wizyt na danej stronie, pojęcia wyszukiwane na danej stronie, interakcję z reklamą (tzn. czy użytkownik klika na daną reklamę).

– dane użytkowników otrzymane od osób trzecich (klientów i usługodawców Light Reaction), jak np. dane online i offline użytkowników zebrane przez osoby trzecie, dane na temat demografii i zainteresowań. W przypadku otrzymywania danych offline użytkowników Light Reaction nie otrzymuje imion ani nazwisk, adresów pocztowych, numerów telefonu, adresów e-mail ani podobnych danych użytkowników, które umożliwiałyby identyfikację konkretnej osoby związanej z tymi znacznikami.

Dalsze informacje na temat wykorzystywania i przetwarzania danych znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych Light Reaction pod adresem http://lightreaction.com/de/policy_new/.

W każdym momencie mogą Państwo sprzeciwić się temu pobieraniu i zapisywaniu danych również z ważnością na przyszłość, klikając przycisk „opt-out” pod następującym linkiem: http://lightreaction.com/de/policy_new/.


c) Pinterest

Korzystamy z usług reklamowych sieci społecznościowej Pinterest, która jest prowadzona przez Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia. W ten sposób rezerwujemy reklamę poprzez tzw. Piny na Pinterest. Jeśli trafisz do jednej z naszych ofert poprzez zarezerwowany przez nas Pin, informacje te zostaną przetworzone przez Pinterest i przekazane do nas w formie statystyki (konwersji). Dzięki temu znamy całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na jeden z naszych Pinów. Nie otrzymujemy jednak żadnych informacji, które umożliwiłyby nam na osobistą identyfikację użytkowników. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Możesz nie wyrazić zgody na włączenie Cię do funkcji śledzenia, wybierając odpowiednią opcję w naszych Ustawieniach prywatności.


d) Korzystanie z funkcji remarketingu lub funkcji „podobnych grup docelowych” firmy Google Inc.

Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji remarketingu lub funkcji „podobnych grup docelowych” firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Ta funkcja służy do analizy preferencji użytkownika oraz zainteresowań odwiedzających.

Aby przeprowadzić analizę korzystania ze stron internetowych, która stanowi podstawę do tworzenia reklam opartych na zainteresowaniach użytkownika, Google instaluje pliki cookie. Pliki cookie są wykorzystywane do rejestrowania wizyt na stronie internetowej oraz anonimizowanych danych dotyczących korzystania z witryny. Dane osobowe odwiedzających stronę internetową nie są zapisywane. Jeśli użytkownik odwiedzi następnie inną witrynę w sieci Google Display, zobaczy reklamy, które z dużym prawdopodobieństwem będą dotyczyły wcześniej wyświetlanych grup produktów i informacji.

Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane również do USA. Spółka Google uzyskała certyfikat zgodnie z porozumieniem pomiędzy UE a USA w sprawie ochronie danych „Privacy Shield”, w związku z czym jest zobowiązana do przestrzegania europejskich wytycznych w zakresie ochrony danych.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO ze względu na uzasadniony interes ukierunkowanego przekazywania reklam poprzez wyświetlanie osobom odwiedzającym stronę internetową oferenta spersonalizowanych, odnoszących się do zainteresowań odwiedzających materiałów reklamowych, kiedy wchodzą oni na inne strony internetowe w sieci Google Display.


W każdej chwili można wycofać udzieloną zgodę.

Bliższe informacje na temat remarketingu Google i związanej z nim polityki prywatności dostępne są na stronie: https://www.google.com/privacy/ads/.


e) Korzystanie z Google Adwords Conversion Tracking

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy program reklamy online „Google AdWords” oraz w jego ramach śledzenie konwersji tzw. conversion tracking (analizę czynności użytkownika). Google Conversion Tracking to usługa analizy oglądalności stron internetowych firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Jeśli użytkownik kliknie w ogłoszenie wyświetlane przez Google, to na jego komputerze instalowany jest plik cookie do śledzenia konwersji. Te pliki cookie to pliki tymczasowe, nie zawierają żadnych danych osobowych i nie służą tym samym do identyfikacji osób. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony w naszej witrynie internetowej, a plik cookie nie stracił jeszcze ważności, wówczas Google oraz my jesteśmy w stanie rozpoznać, czy użytkownik kliknął w dane ogłoszenie i nastąpiło przekierowanie do danej strony. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Tym samym pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords.

Informacje, które są pozyskiwane przy użyciu pliku cookie o nazwie „conversion cookie”, służą do sporządzania statystyk konwersji. W ten sposób dowiadujemy się o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli w jedno z naszych ogłoszeń i zostali odesłani do strony internetowej opatrzonej tagiem śledzenia konwersji (conversion tracking). Nie otrzymujemy jednak żadnych informacji, które umożliwiłyby nam osobistą identyfikację użytkowników. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO ze względu na uzasadniony interes ukierunkowanej reklamy oraz analizy skuteczności i efektywności tej reklamy.

W każdym momencie użytkownik ma prawo wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych, oparte na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Można zapobiec zapisywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia techniczne w przeglądarce internetowej użytkownika. Pragniemy jednak zwrócić uwagę na fakt, że w takim przypadku użytkownik może ewentualnie nie być w stanie w pełni wykorzystać wszystkich funkcji tej strony internetowej. Użytkownik nie zostanie wówczas uwzględniony w statystykach śledzenia konwersji.


f) Stosowanie Bing Ads Universal Event Tracking (UET)

Dzięki technologii Bing Ads na naszej stronie internetowej pobierane i zapisywane są dane, na podstawie których tworzone są profile użytkowników z wykorzystaniem pseudonimów. Jest to usługa dostarczana przez Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, USA. Usługa ta umożliwia śledzenie aktywności użytkowników na naszej stronie internetowej, kiedy trafiają oni na naszą stronę poprzez ogłoszenia z Bing Ads. Wchodząc na naszą stronę internetową za pośrednictwem takiego ogłoszenia, na komputerze użytkownika umieszczany jest plik cookie. Znacznik Bing UET jest zintegrowany z naszą stroną internetową. Jest to kod używany w połączeniu z plikiem cookie do przechowywania niektórych informacji nieosobowych na temat korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Nie są gromadzone dane na temat tożsamości użytkownika. Zgromadzone informacje są przesyłane do serwerów Microsoft w USA i tam przechowywane przez maksymalnie 180 dni. Użytkownik może zapobiec gromadzeniu danych wygenerowanych przez pliki cookie i powiązanych z korzystaniem przez niego ze strony internetowej oraz przetwarzaniu tych danych, dezaktywując funkcję umieszczania plików cookie. Może to jednak ograniczyć funkcjonowanie strony internetowej. Ponadto w określonych okolicznościach firma Microsoft może korzystać z tzw. funkcji cross-device-tracking w celu śledzenia wzorców użytkowania na podstawie większej ilości używanych przez użytkownika urządzeń elektronicznych, co umożliwia jej wyświetlanie spersonalizowanych reklam w witrynach internetowych i aplikacjach Microsoft. Można dezaktywować tę funkcję, klikając w poniższy link: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?lang=pl-PL.

Więcej informacji na temat usług analizy Bing Ads można znaleźć na stronie internetowej Bing Ads: https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/en/53056/2.

Więcej informacji na temat ochrony danych w Microsoft i Bing można znaleźć w Polityce prywatności Microsoft. https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement.


g) Airship

Aplikacja wyświetla standardowe zgody na otrzymywanie powiadomień push, a więc po wybraniu opcji "Otrzymuj odpowiednie treści i informacje", aplikacja aktywuje funkcję powiadomień push i przekazuje swoje push tokeny do Airship.

Aplikacja ESPRIT umożliwia zbieranie danych za pomocą Airship (włączone są przy tym wszystkie funkcje oraz automatyzacja wewnątrz aplikacji) i przekazuje następujące dane do Airship:

·   Channel ID (identyfikator kanału), Locale (ustawienia regionalne), TimeZone (strefa czasowa urządzenia), Platform (platforma), Opt in state (push and notifications) (stan zgody na otrzymywanie powiadomień push i ogólnych powiadomień), SDK version (numer wersji SDK), identyfikator urządzenia Accengage Device ID (moduł Accengage do migracji), App Version (wersja aplikacji).

·   Dodatkowo przekazywane są niestandardowe dane do aplikacji Esprit, takie jak - app_country, app_language, language, country, countryCode, model, login_status

Aplikacja umożliwia Analytics (analizę danych), Tags (tagi) i Attributes (atrybuty) kontaktowanie się oraz wysyłanie następujących danych do Airship:

·   Events (zdarzenia), Associated Identifiers (powiązane identyfikatory), Registered Notification Types (rodzaje powiadomień, na które użytkownik jest zarejestrowany lub wyraził zgodę), Time in app (czas, jaki użytkownik spędza w aplikacji), App Version (numer wersji aplikacji), Device model (model urządzenia), Device manufacturer (producent urządzenia), OS version (wersja systemu operacyjnego), Carrier (operator telekomunikacyjny), Connection type (typ połączenia), Framework usage (informacje dotyczące użycia określonego frameworka), Channel and Contact Tags (tagi przypisywane do kanałów i kontaktów), Channel and Contact Attributes (atrybuty przypisywane do kanałów i kontaktów), External IDs (zewnętrzne identyfikatory)(nazwany użytkownik)

·   Oprócz tego wysyłane są niestandardowe pola do aplikacji Esprit - product_line_preferences (preferencje dotyczące linii produktów).

Dane niestandardowe są uruchamiane w zależności od statusu logowania:

·   Aplikacja włącza niestandardowe dane i wysyła następujące dane do Airship - birthdate, card_number, epoints, firstname, friendid, friend_id, friend_level, points_gold, points_platin, postal_code

·   Oprócz Airship, dane są zapisywane na platformie SFMC

Zgody są zapisywane w ustawieniach aplikacji w sekcji "Konfiguracja zgód", dzięki czemu użytkownik może przywrócić to ustawienie, jeśli zechce.


h) Firebase

Aplikacja wyświetla zgodę na korzystanie z Google Analytics for Firebase (GA4F) SDK, a zatem kiedy użytkownik wybierze opcję "Hilf uns die Esprit App noch besser zu machen!" ("Pomóż nam uczynić aplikację Esprit jeszcze lepszą!"), aplikacja rozpoczyna zbieranie podstawowych danych dotyczących sposobu korzystania z niej. Po zainstalowaniu Firebase SDK wiele zdarzeń jest zbieranych automatycznie.

Domyślne zdarzenia, które są zbierane, to:

- app_exception

- app_update 

- first_open

- os_update

- screen_view

- session_start

W przypadku każdego zdarzenia, w tym zdarzeń niestandardowych, zbierane są domyślnie podane niżej parametry. 

·   Language, page_location, page_referrer, page_title, screen_resolution

Dodatkowe dane są zbierane w celu pomiaru i diagnozowania technicznych aspektów związanych z działaniem aplikacji. Wysyłamy zdarzenie w przypadku, gdy użytkownik otrzyma kodu błędu z API.

Zgody są zapisywane w ustawieniach aplikacji w sekcji "Konfiguracja zgód", aby użytkownik mógł przywrócić to ustawienie, jeśli zechce.


i) Tealium w aplikacji

Zaimplementowane zdarzenie służące do monitorowania strony (wyświetlanie strony), oparte na następującym fragmencie kodu dla następujących stron (<page description> - <page name value> :

·   Homepage - startpage (strona główna aplikacji, którą śledzimy za pomocą WKScriptMessage, patrz ostatni punkt)

·   Product Overview Page (PLP) - plp (strona z przeglądem produktów)

·   Single Product View (PDP) - pdp (strona przedstawiająca pojedynczy produkt) 

·   Wishlist - wishlist (widok listy życzeń) 

·   Basket - basket (widok koszyka)

·   Search View (widok wyszukiwania)

·   Scanner View (base view, help view, history view, results view) - różne widoki związane z funkcją skanowania: podstawowy widok skanowania, widok pomocy, widok historii skanowania, widok wyników skanowania. 

·   Locale selection view (widok wyboru lokalizacji)

·   Airship inbox view (widok skrzynki odbiorczej Airship)

·   Za każdym razem, kiedy otrzymujemy zdarzenie z widoku internetowego typu "trackView” (przekazujemy je do tealium) → WKScriptMessage


j) Uprawnienia do aparatu

Aby chronić prywatność użytkownika, aplikacja wymaga od użytkowników uzyskania zezwolenia przed otrzymaniem dostępu do ich aparatu. Użytkownik musi wyraźnie zezwolić aplikacji na dostęp do aparatu i mikrofonów. Zanim aplikacja będzie mogła użyć systemu rejestrowania po raz pierwszy, aplikacja wyświetli alert z prośbą o przyznanie dostępu do aparatu zgodnie z poniższą instrukcją. Aplikacja zapamiętuje odpowiedź użytkownika na ten alert, a zatem kolejne użycia systemu rejestrowania nie powodują jego ponownego wyświetlenia. Użytkownik może zmienić ustawienia uprawnień dla aplikacji w Ustawienia > Prywatność.

Żądanie autoryzacji do rejestrowania multimediów w aplikacji:

·   mikrofon

·   galeria zdjęć

·   aparatIII. Przetwarzanie danych podczas korzystania z naszego sklepu internetowego


1. Opis i zakres przetwarzania danych

a) Zakupy w sklepie internetowym

Jeżeli dokonują Państwo zakupów w sklepie internetowym Esprit za pośrednictwem naszej strony internetowej lub aplikacji, w celu realizacji zamówienia, oprócz danych dotyczących zamówionych towarów, możemy pobierać, przetwarzać i wykorzystywać następujące dane osobowe:


• Nazwisko,

• Imię,

• Tytuł,

• Adres rachunku i dostawy,

• Adres e-mail,

• Numer telefonu (opcjonalnie),

• Data urodzenia,

• Numer klienta,

• Dane płatności

(„Dane podstawowe klienta”).


Państwa dane są podczas przekazywania chronione za pomocą najnowszych technicznych standardów bezpieczeństwa, tak zwanego szyfrowania 256-bitowego SSL (SSL= Secure Socket Layer).

Żeby zapewnić naszym klientom jak najlepszą jakość serwisu, w ramach dopuszczalnych ustawowo przekazujemy Państwa dane osobowe innym przedsiębiorstwom, które angażujemy jako podwykonawców, wyłącznie w celu prawidłowego wypełnienia ustaleń umowy i tylko w niezbędnym do tego celu zakresie oraz zapewniamy, że Państwa dane przetwarzane są tylko zgodnie z naszymi instrukcjami.


b) Zapobieganie nadużyciom i ich rozpoznawanie

Podczas wizyty w naszym sklepie internetowym automatycznie sprawdzamy, czy istnieją podstawy do przypuszczenia nadużycia naszego sklepu internetowego. Z jednej strony odbywa się to za pomocą danych potrzebnych do wypełnienia umowy kupna (np. przedmiot kupna, imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mailowy, adres dostawy, sposób płatności i ostatnie cyfry numeru Państwa karty). Z drugiej strony za pomocą numerów identyfikacyjnych użytkownika, które mogą każdorazowo zawierać anonimowe dane sterujące wykorzystywanych przez Państwa urządzeń końcowych (np. rozdzielczość ekranu albo wersja systemu operacyjnego) i za pomocą których Państwa urządzenia mogą z pewnym prawdopodobieństwem zostać rozpoznane podczas dalszych wizyt. Przeprowadzenie tego sprawdzianu zlecamy zewnętrznym usługodawcom. Adres IP przekazany w tych ramach w celu utworzenia numeru identyfikacyjnego użytkownika nie jest wykorzystywany w celu utworzenia profilu, a ponadto jest natychmiast skracany, tak że nie jest już możliwe przyporządkowanie go danej osobie. Państwa dane zebrane w celu wypełnienia umowy kupna szyfrowane są za pomocą znanego tylko nam klucza odpowiadającego najnowszemu stanowi techniki, tak że usługodawca nie jest w stanie przyporządkować ich do danej osoby. W przypadku zaistnienia podejrzenia nadużycia jeden z pracowników z naszego zespołu sprawdza ocenę sytuacji i powody, które o niej zadecydowały. W razie odmowy zawarcia umowy poinformujemy Państwa o tej decyzji oraz – na Państwa życzenie – podamy jej najważniejsze powody. W tym przypadku mogą Państwo wysłać swoje stanowisko na adres service@espritshop.pl. Pracownik naszego zespołu ponownie sprawdzi wówczas decyzję. Państwa adres identyfikacyjny użytkownika usuwany jest po upływie pięciu miesięcy.


c) Metody płatności

W ramach płatności w naszym sklepie internetowym pobieramy od Państwa określone dane osobowe, żeby przeprowadzić proces płatności.

Poza zakupem na rachunek, w ramach którego wysyłamy rachunek na podany przez Państwa adres kontaktowy, oferujemy również inne metody płatności, żeby zakupy w naszym sklepie internetowym były dla Państwa tak wygodne, jak to tylko możliwe. Metody te obejmują między innymi następujące usługi:


aa) PayPal

Włączyliśmy do naszego sklepu internetowego elementy PayPal. PayPal jest niezależnym od Esprit oferentem płatności internetowych. Płatności odbywają się za pomocą tak zwanych kont PayPal, które są wirtualnymi kontami prywatnymi albo biznesowymi. Ponadto PayPal oferuje możliwość przeprowadzania wirtualnych płatności za pomocą kart kredytowych, jeżeli dany użytkownik nie posiada konta PayPal. Konto PayPal prowadzone jest za pośrednictwem adresu e-mail, dlatego nie ma ono numeru konta w klasycznym rozumieniu. PayPal umożliwia wykonywanie płatności internetowych na rzecz osób trzecich, jak również otrzymywanie płatności. PayPal przejmuje poza tym funkcje powiernicze i oferuje usługi w celu ochrony kupujących.

Europejskim właścicielem PayPal jest spółka PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luksemburg.

Jeżeli podczas procesu składania zamówienia w naszym sklepie internetowym wybiorą Państwo „PayPal” jako opcję płatności, dane osób, których dotyczy zakup, są w sposób zautomatyzowany przekazywane firmie PayPal. Wybierając tę opcję płatności, wyrażają Państwo zgodę na konieczne w celu przeprowadzenia płatności przekazywanie firmie PayPal danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane firmie PayPal obejmują z reguły imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer komórkowy lub inne dane, które konieczne są w celu przeprowadzenia płatności. W celu wypełnienia umowy kupna konieczne są również takie dane osobowe, które wiążą się z danym zamówieniem.

Przekazywanie danych ma na celu przeprowadzenie płatności oraz zapobieganie oszustwom. Dane osobowe przekazujemy PayPal szczególnie wtedy, kiedy istnieje uzasadniony interes w przekazywaniu danych. Dane osobowe, którymi wymieniamy się z firmą PayPal, PayPal może ewentualnie przekazywać agencjom informacji kredytowej. To przekazywanie ma na celu sprawdzenie tożsamości oraz zdolności kredytowej.

Ewentualnie PayPal przekazuje dane osobowe związanym z nim przedsiębiorstwom i usługodawcom albo podwykonawcom, o ile jest to niezbędne dla wypełnienia zobowiązań umownych albo dane mają być przetwarzane na zlecenie.

W każdej chwili mają Państwo możliwość wycofania swojego zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych wobec PayPal. Wycofanie nie ma wpływu na dane osobowe, które wiążąco muszą być przetwarzane, wykorzystywane albo przekazywane w celu (zgodnego z umową) przeprowadzenia płatności.

Obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych PayPal mogą Państwo znaleźć pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.


bb) Płatność kartą kredytową

Ponadto oferujemy Państwu możliwość płatności za pomocą karty kredytowej. W tym przypadku przekazujemy Państwa dane firmie Computop Wirtschaftsinformatik GmbH, która jest usługodawcą porównującym Państwa dane płatności z poszczególnymi instytutami kredytowymi (Visa, MasterCard itd.). Obciążenie Państwa karty kredytowej odbywa się za pomocą formularza płatności udostępnianego przez platformę płatności PayGate należącą do Computop. Computop jest producentem oprogramowania dla banków i wiodącym usługodawcą na obszarze bezpiecznego obrotu płatnościami. Jako partner gospodarki kredytowej Computop regularnie poddaje się procesowi certyfikacji bezpieczeństwa. Computop spełnia standard bezpieczeństwa PCI, żeby mogli Państwo bezpiecznie dokonywać płatności w internecie. https://www.computop.com/uk/solutions/online-payments/credit-and-debit-cards/.

Żeby podczas następnych zakupów za pomocą karty kredytowej nie musieli Państwo ponownie podawać danych karty, jako dodatkową usługę oferujemy Państwu zapisywanie danych Państwa karty kredytowej. Żeby móc przy tym zapewnić najwyższe możliwe bezpieczeństwo danych Państwa karty kredytowej, nie zapisujemy ich sami, lecz zlecamy ich zapisywanie w zaszyfrowanej formie firmie Computop.

Dla każdej z używanych przez Państwa kart kredytowych Computop udostępnia nam indywidualny pseudonumer karty, który przejmuje jedynie 3 ostatnie cyfry rzeczywistego numeru Państwa karty. Dzięki temu możemy podczas następnego procesu płatności zaoferować Państwu płatność za pomocą ostatnio używanej przez Państwa karty kredytowej przy podaniu ostatnich 3 cyfr jej rzeczywistego numeru, bez konieczności zapisywania przez nas prawdziwych danych Państwa karty albo ponownego przekazywania ich z naszej strony firmie Computop w ramach procesu płatności. W takiej sytuacji podają Państwo tylko numer bezpieczeństwa, który przekazujemy firmie Computop. Takie postępowanie zwiększa ochronę danych Państwa karty kredytowej, które podczas całego procesu mogą pozostać u Computop w formie zaszyfrowanej. Jeżeli następnie wybiorą Państwo kartę kredytową jako formę płatności, przesyłamy firmie Computop w zaszyfrowanej formie jedynie pseudonumer karty i numer bezpieczeństwa, a Computop rozpoznaje na podstawie pseudonumeru karty, który numer karty kredytowej zapisany w systemie obciążyć.

Jeżeli dokonują Państwo płatności kartą płatniczą, dane dotyczące Państwa karty, czyli: rodzaj karty, nazwisko właściciela karty, numer karty, data jej ważności i kod zabezpieczający zostaną zapisane w zakodowanej formie przez Computop Wirtschaftsinformatik GmbH na okres 36 miesięcy w celu ułatwienia Państwu kolejnych zakupów w naszym sklepie internetowym poprzez wybór zarejestrowanej karty kredytowej.

W trakcie płatności kartą płatniczą następujące dane zostaną przetworzone:


• Rodzaj karty (American Express, Mastercard lub VISA)

• nazwisko właściciela karty

• Numer karty

• kod zabezpieczający

• data ważności

Poza tym w celu umożliwienia wymaganego na podstawie obowiązujących przepisów prawa tzw. silnego uwierzytelnienia i zrealizowania opierającego się na nim przyjaznego dla klienta, szybkiego procesu uwierzytelnienia (tzw. „Frictionless Flow“), w trakcie dokonywania płatności kartą płatniczą, poza wyżej wymienionymi danymi dotyczącymi karty, przetwarzane są dodatkowo następujące dane:

• podstawowe dane dotyczące rachunku płatniczego (dane adresowe, dane dotyczące zmiany adresu właściciela konta, częstotliwość oraz zakres zmiany hasła dostępu do konta, dane dotyczące częstotliwości korzystania z karty)

• adres rachunku, adres dostawy i dane kontaktowe dotyczące zamówienia

• dane dotyczące wykorzystywania kart podarunkowych (środki na karcie i częstotliwość ich wykorzystania)


e) Śledzenie przesyłki

Po złożeniu zamówienia w naszym sklepie internetowym będą Państwo otrzymywać od danej firmy kurierskiej informacje na temat statusu Państwa dostawy, żeby wiedzieć, kiedy spodziewać się paczki.

W tym celu podajemy Państwa adres e-mail – w zależności od wybranego przez Państwa sposobu wysyłki –

Poczcie Polskiej S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa

albo

DHL Vertriebs GmbH, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 52113 Bonn, Niemcy,

które są ustawowo zobowiązane do ochrony danych. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na to, mogą Państwo wyrazić sprzeciw pod następującym adresem: service@espritshop.pl.


f) Click and Reserve i Click and Collect

Jako członkom naszego programu lojalnościowego Esprit Friends oferujemy Państwu możliwość rezerwacji artykułów w sklepach stacjonarnych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego (Click and Reserve) lub zakupu takich artykułów w sklepie internetowym i odbioru ich w stacjonarnych sklepach detalicznych (Click and Collect). W ramach Click and Reserve oraz Click and Collect przekazujemy Państwa imię i nazwisko, adres, numer zamówienia i numer rachunku danemu sklepowi stacjonarnemu, żeby możliwa była identyfikacja Państwa na miejscu i przyporządkowanie Państwu zamówionych artykułów.


g) Maile o ponownej dostępności (maile back-in-stock)

Ponadto oferujemy Państwu usługę informowania drogą mailową o ponownej dostępności wybranego przez Państwa artykułu, który był wyprzedany w Państwa rozmiarze. W tym celu prosimy o podanie Państwa adresu e-mail, żeby móc się z Państwem odpowiednio skontaktować.


2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych


a) Dane osobowe, które otrzymujemy w ramach Państwa korzystania z naszego sklepu internetowego, wykorzystujemy w celu nawiązywania oraz przeprowadzania umów kupna zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego oraz w celu obsługi klienta i doradzania klientom. Ponadto wykorzystujemy Państwa dane osobowe również w celu dochodzenia praw wynikających z zawartych albo nawiązanych z Państwem umów kupna. Podstawą prawną dla przetwarzania Państwa danych w ramach zakupu i nawiązania zakupu w naszym sklepie internetowym jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO/GDPR.


b) Celem sprawdzenia zdolności kredytowej jest unikanie i minimalizowanie sytuacji braku płatności oraz odpowiednich zakresów ryzyka. Ponieważ sprawdzanie zdolności kredytowej odbywa się tylko wtedy, kiedy poprzez wysłanie towaru dokonujemy świadczenia bez otrzymania odpowiedniego zabezpieczenia (np. w przypadku zakupu na rachunek), mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych. Szczegółowe informacje na temat Infoscore Consumer Data GmbH i.S.d. Art. 14 RODO/GDPR, tzn. informacje na temat celu działalności, celów zapisywania danych, odbiorców danych, prawa do informacji, prawa do usunięcia i sprostowania itd. znajdą Państwo pod następującym linkiem: https://finance.arvato.com/icdinfoblatt. Podstawą prawną dla przekazywania Państwa danych w celu sprawdzenia zdolności kredytowej są art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO/GDPR. Na podstawie tych przepisów przekazywanie danych jest dozwolone tylko wtedy, kiedy jest to konieczne w celu realizacji uzasadnionych interesów naszego przedsiębiorstwa albo osób trzecich i kiedy nie przeważają podlegające ochronie interesy dotkniętych osób.


c)Te same cele co w przypadku punktu b) odnoszą się również do wykrywania nadużyć i zapobiegania im. Podstawą prawną dla rozpoznawania nadużyć i zapobiegania im również jest art. 6 ust. 1 lit b i f RODO/GDPR.


d) w celu realizacji wybranej przez Państwa metody płatności, w trakcie procesu płatności następuje przetwarzanie Państwa danych. Podstawę prawną przekazywania Państwa danych zewnętrznemu dostawcy usług płatniczych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO. Jeżeli w trakcie procesu płatności została użyta karta płatnicza, musi zostać przeprowadzone tzw. silne uwierzytelnienie klienta. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust.1 lit. c) RODO w związku z przepisami dyrektywy UE 2015/2366 (tzw. drugiej dyrektywy w sprawie usług płatniczych, PSD 2) wzgl. niemieckiej ustawy o kontroli usług płatniczych (niem. ZAG). O ile w ramach realizacji płatności za pomocą karty płatniczej dąży się do przeprowadzenia przyjaznego dla użytkownika procesu uwierzytelnienia (Frictionless Flow), przetwarzanie Państwa danych następuje na podstawie naszych uzasadnionych praw zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.


e) Przekazywanie Państwa adresu e-mail firmom świadczącym usługi pocztowe odbywa się w celu informowania Państwa o statusie Państwa przesyłki, tak żeby mogli Państwo uwzględnić w swoich planach moment dostarczenia paczki na Państwa adres. Podstawą prawną dla przekazywania danych firmom świadczącym usługi pocztowe w celu śledzenia przesyłek jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO/GDPR.


f) Przetwarzanie danych w ramach Click and Reserve i Click and Collect odbywa się, żeby umożliwić identyfikację klienta na miejscu w danym sklepie stacjonarnym. Podstawą prawną dla Click and Reserve i Click and Collect jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO/GDPR.


g) Przetwarzanie danych w ramach back-in-stock odbywa się, żeby poinformować Państwa, kiedy będzie dostępny odpowiedni artykuł w Państwa rozmiarze. Podstawą prawną dla maili back-in-stock jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO/GDPR. Udzieloną zgodę mogą Państwo w każdym momencie wycofać z ważnością na przyszłość za pomocą maila na adres service@esprit.com.


3. Okres przechowywania

Zasadniczo przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane na czas naszego stosunku umownego. Obejmuje to również nawiązanie umowy (przedumowny stosunek prawny).

Ponadto podlegamy różnym obowiązkom dotyczącym przechowywania i dokumentacji, wynikającym m.in. z niemieckiego kodeksu handlowego (HGB) oraz ordynacji podatkowej (AO). Podane tam terminy przechowywania i dokumentacji wynoszą do dziesięciu lat po upływie stosunku umownego albo przedumownego stosunku prawnego.

Ponadto szczególne przepisy ustawowe mogą wymagać dłuższego okresu przechowywania, np. w celu zachowania środków dowodowych w ramach ustawowych przepisów o przedawnieniu. Zgodnie z §§ 195 i nast. niemieckiego kodeksu prawa cywilnego (BGB) regularny termin przedawnienia wynosi wprawdzie trzy lata, ale mogą mieć zastosowanie również okresy przedawnienia o długości do 30 lat.

Jeżeli dane nie są już konieczne do spełnienia umownych albo ustawowych obowiązków i praw, są one regularnie usuwane, chyba że ich – ograniczone czasowo – przetwarzanie jest konieczne do wypełnienia wymienionych wyżej celów wynikających z interesu uzasadnionego w przeważającej mierze.

W ramach płatności kartą kredytową zapisujemy następujące dane na wymieniony czas, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę przy wyborze środka płatności „karta kredytowa”:


• PKN pseudonumer karty: ten numer identyfikacyjny zapisywany jest na okres 36 miesięcy

• Imię i nazwisko właściciela karty: te dane zapisujemy na 12 miesięcy.

• Okres ważności: zapisywany jest na 12 miesięcy.


IV. Newsletter

Informacje na temat newslettera oferowanego na naszej stronie internetowej znajdą Państwo w osobnych przepisach o ochronie danych w newsletterach pod adresem https://pomoc.espritshop.pl/regulamin-ochrony-danych-osobistych-newsletter/.


V. Formularz kontaktowy, czat i kontakt e-mailowy, zgłaszanie zakłóceń


1. Zasady dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych, prowadzenie działu obsługi klienta ESPRIT przez ESPRIT Europe GmbH

Na naszej stronie internetowej udostępniamy m.in. formularz kontaktowy, komunikator internetowy, adres e-mail, numer faksu, numer telefonu oraz formularz zgłoszenia nieprawidłowości. Ponadto mają Państwo również możliwość skontaktowania się z nami poprzez różne platformy mediów społecznościowych (Facebook, Instagram). Umożliwia to bezpośredni kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Dział obsługi klienta prowadzi Esprit Europe GmbH, Esprit-Allee, 40882 Ratingen, spółka należąca do koncernu Esprit.

W przypadku kontaktu za pośrednictwem udostępnionego na naszych stronach internetowych formularza kontaktowego, komunikatora, drogą mailową czy telefoniczną, poprzez faks, formularz zgłoszenia nieprawidłowości lub platformy mediów społecznościowych i chęci uzyskania informacji na temat złożonych zamówień lub statusu klienta, konieczne może się okazać podanie określonych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia, numer zamówienia lub faktury, aby umożliwić nam udzielenie rzetelnej i dokładnej odpowiedzi na Państwa pytanie. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu weryfikacji i udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie. W przypadku kontaktu poprzez platformę mediów społecznościowych, prosimy pamiętać, że nie jest ona własnością Esprit ani nie jest przez nią kontrolowana, dlatego też nie możemy zagwarantować ochrony i poufnego traktowania danych przekazanych nam za pośrednictwem danej platformy. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych należy kierować do operatorów i właścicieli danej platformy mediów społecznościowych.

Wyżej wymienione dane, niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie skierowane do działu obsługi klienta, przekazujemy firmie Esprit Europe GmbH, która następnie samodzielnie się z Państwem skontaktuje.

W związku z tą sprawą dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia rzetelnej konwersacji.


2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych za pomocą danego kanału kontaktu służy nam jedynie do przetworzenia i realizacji Państwa zapytania. Tutaj spoczywa również konieczny uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania służą do zapobieżenia nadużyciu formularza kontaktowego i do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

Podstawą prawną do przetwarzania danych udostępnianych nam przez Państwa w ramach Państwa zapytania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO/GDPR. Jeżeli kontakt ma na celu zawarcie umowy, dodatkową postawą prawną dla przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO/GDPR.


3. Okres przechowywania

Dane są usuwane, kiedy tylko przestają być konieczne do osiągnięcia celu ich pobrania. W przypadku danych osobowych z maski formularza kontaktowego i danych przesyłanych mailem dzieje się tak wtedy, kiedy zakończona jest dana rozmowa z użytkownikiem. Rozmowa zakończona jest wtedy, kiedy na postawie okoliczności można wywnioskować, że dana sytuacja została ostatecznie wyjaśniona. Ewentualnie musimy jednak przechowywać określone dane osobowe z prowadzonej komunikacji przez dłuższy czas (np. w celach dowodowych, kiedy w ramach prowadzonej komunikacji zawierane są porozumienia odnośnie dokonanych zakupów, Esprit podejmuje decyzje uprzejmościowe, dochodzi do porozumień na temat płatności i roszczeń w związku z brakami itd.).

Dane osobowe pobrane dodatkowo podczas procesu wysyłania usuwane są najpóźniej po upływie siedmiu dni.


VI. Rejestracja jako Esprit Friend

W każdej chwili mają Państwo możliwość zarejestrowania się jako Esprit Friend w ramach konkretnego procesu zamówienia albo niezależnie od niego i wzięcia udziału w naszym programie lojalnościowym. Dalsze informacje na temat rejestracji jako Esprit Friend oraz rodzaju i zakresu danych osobowych przetwarzanych w ramach programu Esprit Friends znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Esprit Friends pod adresem https://pomoc.espritshop.pl/deklaracja-ochrony-danych-osobistych-esprit-friends/.


VII. Wyszukiwarka sklepów


1.Opis i zakres przetwarzania danych

Oferujemy Państwu usługę wyszukiwarki sklepów, za pomocą której mogą Państwo znaleźć wszystkie sklepy i punkty sprzedażowe Esprit na podstawie swojego kodu pocztowego albo danych z geolokalizacji.


2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych jest udostępnienie usługi „Wyszukiwarka sklepów” na naszej stronie internetowej. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przekazanie swoich danych geolokacyjnych, odbywa się to wyłącznie w celu lokalizacji Państwa położenia. Jeżeli nie korzystają Państwo z wyszukiwarki sklepów na podstawie kodu pocztowego, tylko chcieliby przekazywać swoje położenie na podstawie danych z geolokalizacji, mogą Państwo aktywować tę funkcję za pomocą technicznych ustawień swojej przeglądarki. Śledzenie Państwa lokalizacji następuje wówczas na podstawie wyrażonej zgody technicznej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO/GDPR. W każdym momencie mogą Państwo wycofać swoją zgodę, kontaktując się z nami pod adresem dp@esprit.com.


3. Okres przechowywania

Państwa dane lokalizacyjne wykorzystywane są tylko w ramach konkretnego procesu lokalizacji i nie są zapisywane na stałe.
VIII. Ocena produktu i ankiety zadowolenia klienta przeprowadzane za pomocą narzędzia ankietowego Medallia


Zadowolenie naszych klientów z oferowanych przez nas usług i produktów jest dla nas bardzo ważne. Dlatego przywiązujemy dużą wagę do zaoferowania naszym klientom prostej możliwości przekazania nam informacji o swoich doświadczeniach związanych z procesem zakupu w naszej firmie. W tym celu wprowadzamy Medallię – narzędzie do oceny zadowolenia klientów, za pośrednictwem którego udostępniamy między innymi ankiety satysfakcji klienta. Umożliwia ono także przekazanie nam oceny produktu. W dalszej części wyjaśniamy sposób funkcjonowania tego rozwiązania.


Istnieje wiele możliwości wzięcia udziału w naszym badaniu satysfakcji klienta:


1. Przekierowanie przez Esprit Store

(a) Jeżeli przy zakupie skorzystali Państwo z karty Esprit Friends, po zakończeniu procesu zakupu prześlemy Państwu oddzielny e-mail w celu wzięcia udziału w naszej ankiecie zadowolenia klienta. Po kliknięciu na link zamieszczony w wiadomości e-mail, zostaną Państwo bezpośrednio przekierowani na stronę z ankietą. Podstawę prawną przesłania wiadomości e-mail z zaproszeniem do wzięcia udziału w ankiecie stanowi Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 str. 1 lit. a RODO.

(b) W ankiecie można także wziąć udział po zeskanowaniu tabletem lub smarfonem kodu QR, który znajduje się na Państwa dowodzie zakupu lub na wyłożonej w sklepie karcie uczestnictwa. Kod QR przekieruje Państwa bezpośrednio na stronę, na której znajduje się ankieta zadowolenia klienta. W tym przypadku gromadzimy dane o typie wykorzystanego urządzenia końcowego, aby sprawdzić stopień korzystania z różnego rodzaju urządzeń końcowych. W celu dokonania tej analizy zgromadzone dane dotyczące urządzeń wykorzystujemy w zagregowanej formie, aby uniemożliwić zidentyfikowanie pojedynczych osób. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO dla wywołania strony internetowej, jak również art. 6 ust. 1 lit. f RODO dla przetwarzania danych w związku z analizą.


2. Przekierowanie przez Esprit eShop

(a) Jeżeli są Państwo uczestnikiem programu Esprit Friends, po zakończeniu procesu zakupu prześlemy Państwu oddzielny e-mail z zaproszeniem do wzięcia udziału w naszej ankiecie zadowolenia klienta. Po kliknięciu na link zamieszczony w wiadomości e-mail, zostaną Państwo bezpośrednio przekierowani na stronę z ankietą. Podstawę prawną przesłania wiadomości e-mail z zaproszeniem do wzięcia udziału w ankiecie stanowi Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a RODO.

(b) Następnie po zakupie w sklepie internetowym przez okienko pop-up zostaną Państwo zaproszeni do wzięcia udziału w naszej ankiecie zadowolenia klienta. Bezpośredni link przekieruje Państwa do ankiety zadowolenia klienta. W tym przypadku gromadzimy także – jak przy każdym odwiedzeniu naszej strony internetowej – adres IP oraz informacje o przeglądarce. Ponadto gromadzimy dane o typie wykorzystanego urządzenia końcowego, aby sprawdzić stopień korzystania z różnego rodzaju urządzeń końcowych. W celu dokonania tej analizy zgromadzone dane dotyczące urządzeń wykorzystujemy w zagregowanej formie, aby uniemożliwić zidentyfikowanie pojedynczych osób. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO dla wywołania strony internetowej, jak również art. 6 ust. 1 lit. f RODO dla przetwarzania danych w związku z analizą.


3. Przekierowanie przez aplikację Esprit

(a) Po zakończeniu zakupu prześlemy Państwu oddzielny e-mail z zaproszeniem do wzięcia udziału w naszym badaniu. Po kliknięciu na link zamieszczony w wiadomości e-mail, zostaną Państwo bezpośrednio przekierowani na stronę z ankietą. Podstawę prawną przesłania wiadomości e-mail z zaproszeniem do wzięcia udziału w ankiecie stanowi Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a RODO.

(b) Następnie po zakupie za pośrednictwem aplikacji zostaną Państwo zaproszeni do wzięcia udziału w naszej ankiecie zadowolenia klienta przez okienko pop-up. Bezpośredni link przekieruje Państwa do ankiety zadowolenia klienta. W tym przypadku gromadzimy dane o typie wykorzystanego urządzenia końcowego, aby sprawdzić stopień korzystania z różnego rodzaju urządzeń końcowych. W celu dokonania tej analizy zgromadzone dane dotyczące urządzeń wykorzystujemy w zagregowanej formie, aby uniemożliwić zidentyfikowanie pojedynczych osób. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO dla wywołania strony internetowej, jak również art. 6 ust. 1 lit. f RODO dla przetwarzania danych w związku z analizą. Szczegółowe informacje znajdują się w zasadach dot. ochrony danych w związku z korzystaniem z aplikacji Esprit.


4. Gromadzenie danych w przypadku wzięcia udziału w badaniu satysfakcji klienta

Jeżeli wezmą Państwo udział w naszej ankiecie zadowolenia klienta, zgromadzimy Państwa dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. Te dane są konieczne, aby ew. nawiązać z Państwem osobisty kontakt.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a RODO.

Ponadto przy realizacji ankiety satysfakcji klienta przetwarzamy Państwa adres IP, aby umożliwić uzyskanie połączenia pomiędzy Państwa urządzeniem końcowym i serwerem Medallia (patrz poniżej). Gromadzimy również dane dotyczące urządzenia, systemu operacyjnego i przeglądarki, z których Państwo korzystali, aby prześledzić udział poszczególnych urządzeń i zoptymalizować nasze ankiety dla poszczególnych urządzeń i typów przeglądarek. Gromadzimy również dane dotyczące sposobu, w jaki wypełniają Państwo nasze ankiety, np. jak długo pozostają Państwo na poszczególnych stronach z pytaniami oraz na której stronie kończą ankietę. Chcemy wykorzystać te dane, aby w przyszłości tworzyć ankiety jeszcze bardziej przyjazne klientom. W celu dokonania tych analiz zgromadzone dane dotyczące urządzeń wykorzystujemy w zagregowanej formie, aby uniemożliwić zidentyfikowanie pojedynczych osób.

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO dla wywołania strony internetowej, jak również art. 6 ust. 1 lit. f RODO dla przetwarzania danych w związku z analizą.


Przekazywanie danych osobowych

Realizacja ankiet zadowolenia klienta odbywa się na nasze zlecenie przez usługodawcę Medallia, Inc., Kalifornia, USA („Medallia”). W tym celu następuje przekazywanie danych osobowych na podstawie udzielonej przez Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a RODO. (zlecenie przetwarzania danych)

Medallia znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w USA. W przypadku przekazywania danych do USA nie można obecnie zagwarantować takiego samego poziomu ochrony danych jak w krajach Unii Europejskiej. Prosimy o wzięcie tego pod uwagę przy udzielaniu zgody. Więcej informacji można uzyskać, klikając tutaj.


Przechowywanie i okres przechowywania

Naszym celem jest przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie w jak najmniejszym zakresie. Dlatego Państwa dane osobowe będziemy przechowywać tylko przez taki okres, jaki jest konieczny, aby osiągnąć cel, dla którego początkowo zostały one zgromadzone – w stosownych przypadkach – o ile dłuższe przechowywanie danych jest uzasadnione lub ustawowo wymagane.

Wszystkie wyniki badań są przechowywane i przetwarzane w taki sposób, aby żaden uczestnik ankiety nie mógł zostać zidentyfikowany.IX. Ankiety zadowolenia klienta przeprowadzane za pomocą narzędzia Qualtrics

Państwa opinia jest dla nas ważna, niezależnie od tego, czy chodzi o zadowolenie z zakupów u nas, z naszych produktów i usług, czy też o Państwa spostrzeżenia i wrażenia dotyczące świata mody. Dlatego od czasu do czasu udostępniamy w naszym sklepie internetowym ankiety dla klientów, w których mogą oni wyrazić swoją opinię na różne tematy.


Gromadzenie danych w przypadku wzięcia udziału w ankiecie dla klientów

Z zasady umożliwiamy Państwu anonimowy udział w naszych ankietach dla klientów. Jeśli jest to wymagane w ramach ankiety dla klientów lub jeśli Państwo sobie tego życzą, gromadzimy informacje, takie jak Państwa imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. Jeśli Państwo sobie tego życzą, wykorzystujemy te dane, aby móc później skontaktować się z Państwem osobiście. 

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a RODO.


W każdym przypadku podczas przeprowadzania ankiety zadowolenia klienta przetwarzamy Państwa adres IP, aby umożliwić ustanowienie połączenia pomiędzy Państwa urządzeniem końcowym a serwerem, na którym znajduje się ankieta dla klientów. Gromadzimy również dane dotyczące urządzenia, systemu operacyjnego i przeglądarki, z których Państwo korzystali, aby prześledzić udział poszczególnych urządzeń i zoptymalizować nasze ankiety dla poszczególnych urządzeń i typów przeglądarek. Gromadzimy również dane dotyczące sposobu, w jaki wypełniają Państwo nasze ankiety, np. jak długo pozostają Państwo na poszczególnych stronach z pytaniami oraz na której stronie kończą ankietę. Chcemy wykorzystać te dane, aby w przyszłości tworzyć ankiety jeszcze bardziej przyjazne klientom. W celu dokonania tych analiz zgromadzone dane dotyczące urządzeń wykorzystujemy w zagregowanej formie, aby uniemożliwić zidentyfikowanie pojedynczych osób.

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO dla wywołania strony internetowej, jak również art. 6 ust. 1 lit. f RODO dla przetwarzania danych w związku z analizą.


Przekazywanie danych osobowych

Realizacja ankiet zadowolenia klienta odbywa się na nasze zlecenie przez usługodawcę Qualtrics, który jest spółką zależną firmy SAP. Wszystkie serwery wykorzystywane przez nas do korzystania z usług Qualtrics znajdują się na terenie Unii Europejskiej. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a RODO w połączeniu z art. 28 RODO (podmiot przetwarzający).


Przechowywanie i okres przechowywania

Naszym celem jest przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie w jak najmniejszym zakresie. Dlatego Państwa dane osobowe będziemy przechowywać tylko przez taki okres, jaki jest konieczny, aby osiągnąć cel, dla którego początkowo zostały one zgromadzone – w stosownych przypadkach – o ile dłuższe przechowywanie danych jest uzasadnione lub ustawowo wymagane.X. Przetwarzanie danych w przypadku rezerwacji terminu na indywidualne zakupy

W sklepach ESPRIT oferujemy Ci możliwość umówienia się na indywidualne zakupy z doradcą. Informacje dotyczące sposobu przetwarzania Twoich danych są dostępne tutaj.


1. Opis i zakres przetwarzania danych

Jeśli umówisz się z nami na indywidualne zakupy, przy rezerwacji terminu zapiszemy Twój adres IP i czas dostępu do narzędzia rezerwacyjnego, Twoje imię i nazwisko, Twój adres e-mail, datę i godzinę zarezerwowanego spotkania, sklep, w którym zarezerwowałeś spotkanie, a także inne informacje, które wyślesz do nas podczas rezerwacji.

Do obsługi rezerwacji terminów używamy narzędzia cituro firmy Florian Heymel Consulting, Schertlinstraße 48, 86159 Augsburg. Podmiotem przyjmującym i przetwarzającym wnioski o rezerwację jest firma Florian Heymel Consulting.

Narzędzie do obsługi rezerwacji terminów wymaga ustawienia pliku cookie, który przypisuje dokonaną przez Ciebie rezerwację do bieżącej wizyty na naszej stronie internetowej.


Niektóre sklepy ESPRIT są prowadzone przez franczyzobiorców. Sklepy te muszą być traktowane jako niezależne podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie danych. W przypadku rezerwacji terminu indywidualnych zakupów w sklepie prowadzonym przez franczyzobiorcę wymienione powyżej dane, z wyjątkiem adresu IP i czasu dostępu do narzędzia rezerwacyjnego, muszą być przekazane danemu sklepowi franczyzowemu w celu realizacji rezerwacji.

Nie dochodzi do dalszego przekazywania danych osobom trzecim.


2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Celem przetwarzania tych danych jest umożliwienie rezerwacji terminów i przetwarzanie rezerwacji terminów. Ponadto wykorzystujemy Twoje dane dotyczące połączenia (adres IP i czas dostępu), jak również podane przez Ciebie imię i nazwisko oraz adres e-mail, do zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu narzędzia do rezerwacji terminów.

Podstawą prawną do przetwarzania danych dotyczących połączenia, imienia i nazwiska, daty, godziny i sklepu, w którym dokonano rezerwacji terminu spotkania, a także do przekazania danych dotyczących rezerwacji do jednego z naszych sklepów franczyzowych, jeśli zarezerwujesz w nim termin indywidualnych zakupów, jest wykonanie umowy (art.6 ust. 1 lit. b) RODO). Podstawą prawną do przetwarzania danych w celu zapobieżenia niewłaściwemu wykorzystaniu funkcji rezerwacji terminów jest nasz uzasadniony interes w jej bezproblemowym udostępnianiu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Podstawą prawną do przetwarzania wszelkich dalszych informacji przekazanych dobrowolnie przez Ciebie jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).


3. Okres przechowywania

Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji Twojej rezerwacji terminu. W przypadku wycofania zgody lub sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych, usuniemy dane, których to dotyczy w danym momencie.
C. Państwa prawa w zakresie ochrony danych

Przy zachowaniu określonych warunków mogą Państwo skorzystać wobec nas z następujących praw do ochrony danych:


• Prawo do wycofanie zgody: Kiedy udzielili Państwo zgodę na określone rodzaje czynności związanych z przetwarzaniem danych, mogą Państwo w każdej chwili wycofać tę zgodę z ważnością na przyszłość. To wycofanie nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody albo o ile przetwarzanie to może być uzasadnione inną podstawą prawną.

• Prawo do informacji: Mają Państwo prawo do uzyskania od nas informacji o przechowywanych przez nas danych na temat Państwa osoby zgodnie z zasadami art. 15 RODO/GDPR (ewentualnie z ograniczeniami zgodnie z § 34 niemieckiej ustawy o ochronie danych BDSG).

• Prawo do sprostowania: Na Państwa wniosek sprostujemy przechowywane dane na temat Państwa osoby zgodnie z art. 16 RODO/GDPR, jeżeli dane te są nieprawidłowe, niekompletne albo błędne.

• Prawo do usunięcia: Na Państwa życzenie usuniemy Państwa dane zgodnie z zasadami art. 17 RODO/GDPR, o ile nie sprzeciwiają się temu inne przepisy ustawowe (np. ustawowe okresy przechowywania albo ograniczenia zawarte w § 35 niemieckiej ustawy o ochronie danych BDSG) albo przeważający interes z naszej strony (np. obrona naszych praw i roszczeń).

• Prawo do ograniczenia przetwarzania: Przy uwzględnieniu wymogów art. 18 RODO/GDPR mogą Państwo domagać się od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych.• Prawo do sprzeciwu: Ponadto mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych zgodnie z art. 21 RODO/GDPR. To prawo do sprzeciwu istnieje w przypadku zaistnienia określonych powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji i odnosi się tylko do przetwarzania danych, którego zgodność z prawem opiera się na wyważaniu interesów dotyczącym profilowania albo służącym reklamie bezpośredniej. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać Państwa danych, chyba że jesteśmy prawnie upoważnieni do odrzucenia Państwa sprzeciwu. Sprzeciw przeciwko marketingowi bezpośredniemu, łącznie z profilowaniem, jest dla nas jednak wiążący i w takim przypadku nie możemy już przetwarzać Państwa danych do tych celów.

O ile udzielili Państwo zezwolenia na reklamę bezpośrednią i nie chcą już otrzymywać tej reklamy, mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę z ważnością na przyszłość.

• Prawo do przekazywania danych: Mają Państwo również prawo do otrzymania swoich danych zgodnie z przepisami art. 20 RODO/GDPR w przejrzystym, powszechnie stosowanym i czytelnym maszynowo formacie albo do przekazania ich osobie trzeciej.

• Zażalenie wobec organu ochrony danych: Ponadto przysługuje Państwo prawo do złożenia zażalenia u każdego odpowiedzialnego organu ochrony danych (art. 77 RODO/GDPR). Sugerujemy jednak, żeby zawsze zwracać się najpierw do naszego pełnomocnika ochrony danych (dp@esprit.com), żebyśmy mogli rozwiązać Państwa problem jak najszybciej i w sposób zgodny z potrzebami klienta.


W celu umożliwienia szybkiego rozwiązania prosimy wysyłać wnioski o skorzystanie z Państwa praw w formie pisemnej na następujący adres albo bezpośrednio do naszego pełnomocnika ochrony danych.

Esprit Retail B.V. & Co. KG

Esprit-Allee 1

40882 Ratingen

Niemcy

dp@esprit.com


D. Przekazywanie osobom trzecim

W celu komunikacji z klientami drogą mailową lub poprzez powiadomienia „push” w ramach udzielonej nam zgody dane osobowe klientów zostaną zachowane w systemie CRM. Tam też będą przetwarzane oraz przeniesione do naszej skrzynki e-mail oraz systemu wysyłania powiadomień push (platforma Salesforce Marketing Cloud). System wysyłki obsługuje Salesforce Inc. Hosting danych użytkownika (numer klienta, imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, pozwolenia marketingowe, itp.) obsługuje Salesforce w Unii Europejskiej. Salesforce nie ma technicznej możliwości przypisania danych użytkownika do określonego użytkownika. Jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, to poprzez ten system będziemy gromadzić informacje dotyczących korzystania z poczty elektronicznej (wysyłka, wejścia, kliknięcia) w celu ulepszenia naszych usług i dostarczania użytkownikom bardziej dopasowanych informacji. Jeśli użytkownik nie wyraża już na to zgody, może w każdej chwili ją wycofać poprzez wyrejestrowanie się z newslettera i/lub wysyłki powiadomień „push”.

Zatrudniliśmy dodatkowo usługodawców, którzy jako podmioty przetwarzające dane mają dostęp do danych użytkownika i przetwarzają je w celach szczegółowo przez nas określonych. Podmiotami przetwarzającymi dane mogą być dostawcy usług marketingowych, hostingu stron internetowych, wsparcia IT lub analizy stron internetowych. Informacje i odniesienia do tych usługodawców znajdują się w sekcjach niniejszej polityki prywatności dotyczących poszczególnych procesów przetwarzania danych.

Jeśli będzie to konieczne ze względu na przepisy ustawowe lub prawne, będziemy również zobowiązani do przekazania niektórych danych osobom trzecim. W określonych okolicznościach, o ile zaistnieje taka konieczność, mogą to być władze, konsultanci zewnętrzni, partnerzy biznesowi, sądy, biegli, a także wewnętrzne gremia spółki i organy nadzorcze.
E. Wersja

Niniejsza informacja o ochronie danych została ostatnio zaktualizowana 15.09.2023 r. Esprit zastrzega sobie prawo do aktualizowania tej informacji o ochronie danych od czasu do czasu.