Imprint


Osoba odpowiedzialna za sklep internetowy Esprit:


Esprit Retail B.V. & Co. KG

Esprit-Allee 1

40882 Ratingen

Germany


Telefon: 0222 014 998 (telefon stacjonarny)

Faks: 0222 014 999 (telefon stacjonarny)

E-mail: service@espritshop.pl


Sąd Rejonowy Düsseldorf: HRA 15764

Numer identyfikacji podatkowej: DE126045055

Partner Generalny: Esprit Nederland B.V., Headquarters: Amsterdam

Numer Rejestru Przedsiębiorców 34176024

Reprezentowany przez: Man Yi Yip, Michael Christopher Frenzel


Osoba odpowiedzialna za aplikację Esprit:


Esprit Global Image GmbH

Esprit-Allee 1

40882 Ratingen

Germany


Telefon: 0222 014 998 (telefon stacjonarny)

Faks: 0222 014 999 (telefon stacjonarny)

E-mail: service@espritshop.pl


Sąd Rejonowy Düsseldorf: HRB 47277

Numer identyfikacji podatkowej: DE 814336381

Reprezentowany przez: Man Yi Yip


Informacje dotyczące rozstrzygania sporów online: Komisja Europejska wprowadziła platformę internetową do rozstrzygania sporów online (tzw. „platformę ODR”). Platforma ODR będzie służyła jako punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców chcących pozasądowo rozwiązywać spory dotyczące zobowiązań umownych wynikających z umów sprzedaży zawartych online. Platforma ODR dostępna jest pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/


Spółki Esprit Retail B.V. & Co. KG oraz Esprit Global Image GmbH nie są gotowe ani zobowiązane do wzięcia udziału w procedurze rozstrzygania sporów z udziałem konsumentów przed konsumenckim biurem mediacyjnym.