USTAWOWE POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


7. Informacje dotyczące prawa do odstąpienia od umowy7.1 Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do wycofania niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podawania powodów. Okres wycofania wynosi czternaście dni od dnia, kiedy Państwo albo wyznaczona przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem towarów, odebrała ostatni towar.


Mogą Państwo wykonać swoje prawo do odstąpienia od umowy poprzez poinformowanie nas w jednoznacznym oświadczeniu (np. w piśmie wysłanym pocztą tradycyjną, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy lub — jeśli chcą Państwo zwrócić towar przed upływem okresu przewidzianego na odstąpienie od umowy — o swojej decyzji o zwróceniu towaru.


Jeśli postanowią Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w formie jednoznacznego oświadczenia, mogą Państwo skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, lecz nie jest to obowiązkowe.

LinkOświadczenie o odstąpieniu od umowy lub zwrocie towaru należy skierować do:


Esprit Online Shop

Customer Service

Stockholmer Allee 95

30539 Hannover

Niemcy


Faks: 0222 014 999 (telefon stacjonarny)

E-Mail: service@espritshop.pl

Telefon: 0222 014 998 (telefon stacjonarny)


W celu dotrzymania terminu wycofania wystarczy, że wyślą Państwo powiadomienie o skorzystaniu z prawa do wycofania przed upływem okresu wycofania.


7.2 Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku gdy odstąpią Państwo od umowy, zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem kosztów wynikających z wybrania przez Państwa rodzaju dostawy innego niż oferowana przez nas najtańsza standardowa opcja dostawy), bez zbędnych opóźnień, a w każdym razie nie później niż po 14 dniach od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy lub od daty otrzymania od Państwa zwróconego towaru. Takiego zwrotu pieniędzy dokonamy przy pomocy tej samej metody płatności, z której skorzystali Państwo w celu zrealizowania pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym przypadku nie ponoszą Państwo kosztów w związku z takim zwrotem pieniędzy.


Możemy wstrzymać zwrot pieniędzy do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Państwa dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, która okoliczność nastąpi wcześniej.


Mają Państwo obowiązek odesłać towar lub przekazać go nam bez zbędnych opóźnień, a w każdym razie nie później niż po 14 dniach od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin zostanie dotrzymany, jeśli odeślą Państwo towar przed upływem 14 dni. Pokrywamy koszt zwrotu towaru.

Ponoszą Państwo odpowiedzialność jedynie za obniżenie wartości towaru w związku z transportem w zakresie wykraczającym poza zakres niezbędny do ustalenia rodzaju, parametrów oraz sposobu funkcjonowania towaru.


7.3 Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku umów na dostawę towaru nieprefabrykowanego i takiego, który wyprodukowano według Państwa indywidualnych wymagań lub specyfikacji lub który wykonano ściśle według osobistych wymagań klienta.