Warunki realizacji zamówień


Dla wszystkich umów sprzedaży zawartych w sklepie internetowym Esprit oraz przez aplikację Esprit pomiędzy Sprzedającym, Esprit Retail B.V. & Co. KG, Esprit-Allee 1, 40882 Ratingen (zwanym dalej również „my” lub „Esprit”) oraz Kupującym, który jest konsumentem (zwanym dalej „Pani/Pan”) obwiązują następujące Ogólne Warunki Handlowe.


1. Zawarcie Umowy

1.1. Prezentacja naszych produktów znajdująca się w Sklepie internetowym Esprit stanowi wyłącznie skierowane do Państwa niewiążące zaproszenie do zakupienia od nas towaru.

1.2. Przesyłając swoje zamówienie, składają Państwo wiążącą ofertę zawarcia z nami umowy kupna-sprzedaży.

1.3 Przyjęcie oferty przez nas w przypadku zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego Esprit następuje po otrzymaniu potwierdzenia wysyłki, które musi być dokonane najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych ze względu na obecne standardy bezpieczeństwa w celu zwalczania wirusa Corona i związane z tym opóźnione przetwarzanie . Automatycznie wygenerowane e-mailowe potwierdzenie zamówienia nie stanowi przyjęcia oferty, jest jedynie dokumentem potwierdzającym otrzymanie przez nas zamówienia. Decyzja o przyjęciu zamówienie zależy wyłącznie od nas. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie będziemy mogli przyjąć zamówienia, zostanie Pani/Pan o tym niezwłocznie poinformowana/y; w tym przypadku dokonamy zwrotu uiszczonych już płatności . Jeżeli odmówimy przyjęcia zamówienia z powodu braku możliwości wykorzystania przez Panią/Pana wybranej formy płatności i zaproponujemy jednocześnie inne metody płatności, to uznane to zostanie za odrzucenie zamówienia i nową ofertę, którą może Pani/Pan zaakceptować.

1.4 Sprzedajemy nasze towary konsumentom końcowym wyłącznie w ilościach zgodnych z przepisami handlowymi.

1.5 Procedura składania zamówień w naszym sklepie internetowym obejmuje 3 etapy. Na pierwszym etapie wybierają Państwo towar, który chcą Państwo zakupić. Na drugim etapie mają Państwo możliwość zarejestrowania się lub zalogowania w programie Esprit Friends. Trzeci etap umożliwia Państwu podanie adresu do faktury oraz adresu dostawy, a także wybór preferowanego sposobu zapłaty. Po zakończeniu całej procedury mogą Państwo złożyć swoje zamówienie. Po złożeniu zamówienia mogą je Państwo wydrukować.


2. Koszty dostawy i wysyłki

2.1 Minimalna kwota zamówienia wynosi 95 PLN.

2.2 Koszt dostawy wynosi 12,90 PLN.

2.3 Zamówiony towar jest wysyłany w ciągu 1 do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, pod warunkiem że nie ma problemów z Państwa danymi (analiza zdolności kredytowej, kontrola tożsamości).


3. Dostawa i zwrot do sklepu Esprit („Kliknij i odbierz”)

3.1. Mają Państwo możliwość zamówienia dostawy towaru zakupionego w Sklepie internetowym Esprit do odbioru w dowolnym uczestniczącym sklepie Esprit, a także zwrotu towaru zakupionego w Sklepie internetowym Esprit do uczestniczącego sklepu Esprit. Listę uczestniczących sklepów Esprit można znaleźć tutaj. Wybór sklepu Esprit nie ogranicza ustawowego prawa do odstąpienia od umowy (punkt 7 poniżej).

3.2. W przypadku, gdy zdecydują się Państwo na odbiór zamówionego towaru w jednym z wybranych przez siebie sklepów Esprit, towar zostanie przygotowany do odbioru. O gotowości zamówionego towaru do odbioru poinformujemy Państwa w wiadomości elektronicznej.

3.3. W przypadku, gdy nie odbiorą Państwo towaru w ciągu 10 dni od daty otrzymania naszego zawiadomienia drogą elektroniczną, sklep Esprit odeśle towar do Sklepu internetowego Esprit.

3.4. Zgadzasz się na przekazanie przez nas Twojego imienia i nazwiska oraz numeru paczki danemu sklepowi Esprit w celu weryfikacji przy odbiorze paczki. Wyrażają Państwo zgodę, by pracownicy sklepu Esprit wybranego na miejsce odbioru zamówionego towaru, mogli otworzyć opakowanie z towarem przed przekazaniem go Państwu. Oznacza to, że przy odbiorze w sklepie Esprit zamówiony towar może zostać przekazany Państwu w postaci rozpakowanej, aby mogli Państwo niezwłocznie przymierzyć zakupione przedmioty.

3.5. Ponadto, mogą Państwo skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, zgodnie z punktem 7, przekazując towar zamówiony w Sklepie internetowym Esprit do uczestniczącego sklepu Esprit i korzystając z formularza zwrotu dołączonego do zamówienia. Towar zostanie uznany za zwrócony po przekazaniu go w wyznaczonym terminie.


4. Rezerwacja w sklepie stacjonarnym Esprit („Kliknij i rezerwuj”)

4.1. Dodatkowo mogą Państwo zarezerwować określone produkty w naszym sklepie internetowym i przymierzyć je w sklepie stacjonarnym Esprit uczestniczącym w programie „kliknij i rezerwuj”. Listę sklepów uczestniczących w programie można znaleźć tutaj.

4.2. Po dokonaniu rezerwacji w naszym sklepie internetowym otrzymają Państwo wiadomość elektroniczną potwierdzającą szczegóły zarezerwowanych produktów. W kolejnej wiadomości poinformujemy Państwa, czy dane produkty mogą zostać zarezerwowane w naszym sklepie stacjonarnym Esprit albo powiadomimy o ich niedostępności („potwierdzenie rezerwacji”).

4.3. Jeżeli będą Państwo chcieli dokonać zakupu produktów zarezerwowanych w sklepie stacjonarnym Esprit, umowa zakupu zostanie zawarta bezpośrednio pomiędzy Państwem a właścicielem danego sklepu stacjonarnego Esprit. Cena produktu może różnić się w zależności od sklepu Esprit.

4.4. Wyrażają Państwo zgodę na udostępnienie Państwa danych osobowych, takich jak nazwisko, zarezerwowany produkt, numer rezerwacji, na potrzeby weryfikacji w sklepie stacjonarnym Esprit. Sklep stacjonarny Esprit może być prowadzony przez nas (Esprit Retail B.V. & Co. KG), przez niezależnego partnera franczyzowego, albo przez podmiot powiązany.

4.5. Jeżeli nie odbiorą Państwo zarezerwowanych produktów w sklepie stacjonarnym Esprit w ciągu 48 godzin od otrzymania potwierdzenia rezerwacji, rezerwacja przepadnie.


5. Ceny i sposoby zapłaty

5.1 Obowiązują ceny podane w momencie składania zamówienia. Wszystkie ceny zawierają ustawowo obowiązujący podatek VAT.

5.2 Płatności za towary dokonuje się zgodnie z metodami płatności zaproponowanymi w trakcie składania zamówienia i na warunkach tam określonych. Zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia niektórych metod płatności w zależności od wyniku weryfikacji danych (kontrola tożsamości i zdolności kredytowej).

5.3 W przypadku zakupu na rachunek zobowiązuje się Pani/Pan do zapłaty należności w ciągu 14 dni od momentu otrzymania towaru. W przypadku wcześniejszego zwrotu części zamówienia kwota rachunku może zostać odpowiednio zmniejszona o wartość tego zwrotu.

5.4 W przypadku opóźnienia w płatności zastrzegamy sobie prawo do doliczenia do rachunku zryczałtowanej opłaty w wysokości 39,90 PLN za drugi i wszystkie kolejne monity, niezależnie od tego, czy pierwszy monit wysłaliśmy Pani/Panu pocztą, czy e-mailem. Ma Pani/Pan jednak prawo udowodnić, że poniesione przez nas szkody są mniejsze niż opłaty zryczałtowane. W przypadku zaległych płatności jest Pani/Pan zobowiązana/y do zwrotu wszystkich kosztów, wydatków i nakładów pieniężnych, poniesionych przez nas w związku z dochodzeniem naszych roszczeń. Obejmuje to również obowiązek zwrotu wszystkich kosztów pozasądowych zatrudnionej agencji windykacyjnej lub prawnika, co nie narusza obowiązku zwrotu kosztów wynikającego z przepisów prawa procesowego.

5.5 Jest Pani/Pan uprawniona/y do dochodzenia praw zatrzymania rzeczy w odniesieniu do naszego roszczenia płatniczego, które Pani/ Panu przysługują lub które w inny sposób wynikają z tego samego stosunku umownego. Nie przysługują Pani/Panu żadne inne prawa zatrzymania rzeczy.

5.6 Ma Pani/Pan prawo do potrącenia bezspornej lub prawomocnie stwierdzonej wierzytelności z naszego roszczenia o zapłatę. Ponadto ma Pani/Pan prawo do potrącenia wierzytelności wynikającej z faktu, że nie wywiązaliśmy się z naszych zobowiązań lub nie wywiązaliśmy się z nich w sposób prawidłowy, jeżeli zobowiązania te pozostają w stosunku świadczenia i wynagrodzenia z naszym roszczeniem o zapłatę, z którego wierzytelność ma być potrącona. W pozostałych przypadkach kompensacja jest wykluczona.


6. Dostawa i zastrzeżenie własności

6.1 Jesteśmy uprawnieni do realizacji dostaw częściowych w zakresie standardowym.

6.2 Towar pozostaje naszą własnością do momentu dokonania pełnej zapłaty.

6.3 Jeżeli w momencie dostawy opakowanie jest na tyle uszkodzone, że jego zawartość mogła również ulec uszkodzeniu, jest Pani/Pan zobowiązana/y do złożenia natychmiastowej reklamacji u dostawcy, odmowy odbioru przesyłki oraz poinformowania nas o tym, abyśmy mogli dochodzić wszelkich praw wobec nadawcy. Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na odwołanie, gwarancję i inne prawa użytkownika.


7. Informacje dotyczące prawa do odstąpienia od umowy7.1 Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do wycofania niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podawania powodów. Okres wycofania wynosi czternaście dni od dnia, kiedy Państwo albo wyznaczona przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem towarów, odebrała ostatni towar.

Mogą Państwo wykonać swoje prawo do odstąpienia od umowy poprzez poinformowanie nas w jednoznacznym oświadczeniu (np. w piśmie wysłanym pocztą tradycyjną, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy lub — jeśli chcą Państwo zwrócić towar przed upływem okresu przewidzianego na odstąpienie od umowy — o swojej decyzji o zwróceniu towaru.

Jeśli postanowią Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w formie jednoznacznego oświadczenia, mogą Państwo skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, lecz nie jest to obowiązkowe.


Link


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub zwrocie towaru należy skierować do:

Esprit Retail B.V. & Co. KG

Esprit-Allee 1

40882 Ratingen

Niemcy


Oświadczenie o odwołaniu można również przesłać na poniższy adres:


Esprit Online Shop

Customer Service

Stockholmer Allee 95

30539 Hannover

Niemcy


Faks: 0222 014 999 (telefon stacjonarny)

E-Mail: service@espritshop.pl

Telefon: 0222 014 998 (telefon stacjonarny)


W celu dotrzymania terminu wycofania wystarczy, że wyślą Państwo powiadomienie o skorzystaniu z prawa do wycofania przed upływem okresu wycofania.


7.2 Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku gdy odstąpią Państwo od umowy, zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem kosztów wynikających z wybrania przez Państwa rodzaju dostawy innego niż oferowana przez nas najtańsza standardowa opcja dostawy), bez zbędnych opóźnień, a w każdym razie nie później niż po 14 dniach od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy lub od daty otrzymania od Państwa zwróconego towaru. Takiego zwrotu pieniędzy dokonamy przy pomocy tej samej metody płatności, z której skorzystali Państwo w celu zrealizowania pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym przypadku nie ponoszą Państwo kosztów w związku z takim zwrotem pieniędzy.

Możemy wstrzymać zwrot pieniędzy do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Państwa dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, która okoliczność nastąpi wcześniej.

Mają Państwo obowiązek odesłać towar lub przekazać go nam bez zbędnych opóźnień, a w każdym razie nie później niż po 14 dniach od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin zostanie dotrzymany, jeśli odeślą Państwo towar przed upływem 14 dni. Pokrywamy koszt zwrotu towaru.

Ponoszą Państwo odpowiedzialność jedynie za obniżenie wartości towaru w związku z transportem w zakresie wykraczającym poza zakres niezbędny do ustalenia rodzaju, parametrów oraz sposobu funkcjonowania towaru.

7.3 Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku umów na dostawę towaru nieprefabrykowanego i takiego, który wyprodukowano według Państwa indywidualnych wymagań lub specyfikacji lub który wykonano ściśle według osobistych wymagań klienta.


8. Rękojmia i procedura rozpatrywania reklamacji

Z zastrzeżeniem wyraźnie odmiennych postanowień mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące rękojmi.

8.1 Esprit ma obowiązek dostarczyć Klientom towar wolny od wad fizycznych i prawnych. Esprit ponosi względem Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.


8.2 Klient może złożyć reklamację np. na piśmie, bezpośrednio na poniższy adres:


Esprit Online Shop

Customer Service

Stockholmer Allee 95

30539 Hannover

Niemcy


Faks: 0222 014 999 (telefon stacjonarny)

E-mail: service@espritshop.pl

Telefon: 0222 014 998 (telefon stacjonarny),


z dopiskiem „Reklamacja”.


8.3 Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, na który ma być wysłana odpowiedź na reklamację (jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź pocztą elektroniczną), datę zakupu, rodzaj reklamowanego towaru, szczegółowy opis wady oraz datę wykrycia wady, żądanie Klienta oraz preferowany sposób powiadomienia go o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Do zgłoszenia reklamacji należy dołączyć dowód zakupu. Może to być np. kopia rachunku lub kopia faktury, wydruk potwierdzenia płatności kartą płatniczą lub inny dowód zakupu.

8.4 Reklamację można złożyć przy pomocy wzoru reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje”, wysłanego na adres:


Esprit Online Shop

Customer Service

Stockholmer Allee 95

30539 Hannover

Niemcy


Faks: 0222 014 999 (telefon stacjonarny)

E-mail: service@espritshop.pl

Telefon: 0222 014 998 (telefon stacjonarny)


lub przy pomocy dołączonego druku zwrotu towaru, znajdującego się wewnątrz opakowania. Wspomniane wzory stanowią jedynie przykład formularza, który Klient chcący złożyć reklamację może użyć, lecz nie ma obowiązku korzystania z tych wzorów ani nie musi się na nich opierać.

8.5 Klient wykonujący prawa z tytułu rękojmi za wady ma obowiązek dostarczyć wadliwy towar na koszt Esprit do miejsca wskazanego w punkcie 3.1. Regulaminu.

8.6 Esprit ma obowiązek rozpatrzyć reklamację i przedstawić swoje stanowisko w sprawie reklamacji niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji. Klient zostanie poinformowany o wyniku reklamacji zgodnie z informacjami podanymi w zawiadomieniu o reklamacji.

8.7 Jeśli złożona reklamacja zawiera błędy, Esprit zwróci się do Klienta z prośbą o ich poprawienie, korzystając w tym celu z danych adresowych podanych w zawiadomieniu o reklamacji.


9. Prawa autorskie i znaki towarowe

Wszystkie treści strony internetowej, w tym tekst, elementy graficzne, zdjęcia, obrazy, filmy, dźwięki, ilustracje oraz oprogramowanie, stanowią naszą własność lub własność spółek stowarzyszonych, licencjobiorców lub dostawców treści. Treści te są chronione prawem autorskim oraz innymi prawami. Mogą być wykorzystywane wyłącznie za naszą wyraźną zgodą.

Wszystkie znaki towarowe wykorzystywane na naszej stronie internetowej są naszą własnością, o ile nie stwierdzono inaczej. Nie mogą być wykorzystywane bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.


10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

10.1 Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Esprit,

b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

10.2 Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

10.3 W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek — w zależności od rodzaju postępowania — wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim. Dla ułatwienia, w sekretariacie każdego polubownego sądu konsumenckiego, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępne są formularze wniosków.

10.4 Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214)

10.5 Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

10.6 Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Esprit, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów (adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.

10.7 W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce www.konsument.gov.pl.


11. Ochrona danych

11.1. Państwa dane osobowe podane podczas składania zamówienia będą gromadzone, przetwarzane, wykorzystywane i przechowywane wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych, a także w celu realizacji umowy i ochrony naszych słusznych interesów. Na potrzeby oceny zdolności kredytowej możemy żądać dodatkowych informacji od agencji kredytowych oraz przekazywać dane osobowe dotyczące Państwa zamówienia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Jeżeli z tego tytułu powstaną poważne wątpliwości, mamy prawo odmówić zawarcia umowy z Państwem.

11.2. W celu uzyskania bliższych informacji na temat sposobu wykorzystania i szczególnego użycia Państwa danych osobowych, proszę zapoznać się z naszą polityką prywatności.


12. Imprint / Operator Sklepu Online

Osoba odpowiedzialna za rozwój i funkcjonowanie sklepu internetowego Esprit:


Esprit Retail B.V. & Co. KG

Esprit-Allee 1

40882 Ratingen

Niemcy


Telefon: 0222 014 998 (telefon stacjonarny)

Faks: 0222 014 999 (telefon stacjonarny)

E-mail: service@espritshop.pl


Sąd Rejonowy Düsseldorf: HRA 15764

Numer identyfikacji podatkowej: DE126045055

Partner Generalny: Esprit Nederland B.V., Headquarters: Amsterdam

Numer Rejestru Przedsiębiorców 34176024

Reprezentowany przez: Man Yi Yip, Michael Christopher Frenzel


Osoba odpowiedzialna za rozwój i funkcjonowanie aplikacji Esprit:


Esprit Global Image GmbH

Esprit-Allee 1

40882 Ratingen

Niemcy


Telefon: 0222 014 998 (telefon stacjonarny)

Faks: 0222 014 999 (telefon stacjonarny)

E-mail: service@espritshop.pl


Sąd Rejonowy Düsseldorf: HRB 47277

Numer identyfikacji podatkowej: DE 814336381

Reprezentowany przez: Man Yi Yip


Informacje dotyczące rozstrzygania sporów online: Komisja Europejska wprowadziła platformę internetową do rozstrzygania sporów online (tzw. „platformę ODR”). Platforma ODR będzie służyła jako punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców chcących pozasądowo rozwiązywać spory dotyczące zobowiązań umownych wynikających z umów sprzedaży zawartych online. Platforma ODR dostępna jest pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Spółki Esprit Retail B.V. & Co. KG oraz Esprit Global Image GmbH nie są gotowe ani zobowiązane do wzięcia udziału w procedurze rozstrzygania sporów z udziałem konsumentów przed konsumenckim biurem mediacyjnym.


13. Warunki realizacji kart podarunkowych


13.1 Czym jest karta podarunkowa Esprit?

Karta upominkowa Esprit jest dla Ciebie jak gotówka. Wydawcą karty jest Esprit Card Services GmbH, Esprit-Allee, D-40882 Ratingen. Jest ona dostępna we wszystkich sklepach detalicznych i internetowych (znajdziesz je na stronie www.esprit.com/storefinder oznaczone symbolem „Karta upominkowa“) biorących udział w akcji kart upominkowych Esprit w Twoim kraju. Karta jest akceptowana w tych sklepach jako środek płatniczy dla wszystkich produktów Esprit oprócz artykułów z kategorii HOME (z wyjątkiem szlafroków). Po wpłacie środków pieniężnych nabywasz od Esprit Card Services GmbH prawo do dysponowania kwotą równą wartości karty podarunkowej. Środki zgromadzone na karcie nie podlegają oprocentowaniu.


13.2 Aktywacja karty podarunkowej Esprit

Aby dokonać aktywacji karty podarunkowej, należy okazać ją przy kasie w sklepie detalicznym uczestniczącym w programie i wpłacić kwotę, która zostanie zaksięgowana na rachunku karty podarunkowej. Akceptujemy wszelkie kwoty od 5,- do 150,- EURO/20,- do 700,- PLN/200,- do 4.000,-CZK/10,- do 250,-CHF/50,- do 1.500,- SEK/50,- do 1.300 DKK. Każdą kartą podarunkową można aktywować tylko raz i nie można dopłacać do niej środków; z tego względu, wszystkie dodatkowe wpłaty dokonywane przez klienta będą zapisywane na rachunku nowej karty podarunkowej.


13.3 W jaki sposób mogę skorzystać z karty podarunkowej Esprit?

Kartę podarunkową Esprit można zrealizować przy zakupie produktów Esprit (zgodnie z definicją w klauzuli 13.1) we wszystkich sklepach detalicznych i internetowych biorących udział w akcji. W sklepach detalicznych uczestniczących w tym programie wystarczy okazać kartę podarunkową przy kasie przed dokonaniem zapłaty. Cena sprzedaży zostanie wówczas pobrana z rachunku karty podarunkowej. Pozostałą do zapłaty kwotę należy uregulować w sklepach detalicznych uczestniczących w programie kart podarunkowych gotówką, kartą debetową lub kartą kredytową, kwota ta może również zostać ściągnięcia z innej karty podarunkowej. Po wykorzystaniu środków z karty podarunkowej, karta podarunkowa wykorzystana w sklepie detalicznym uczestniczącym w programie ulega dezaktywacji.


13.4 W jaki sposób nie można korzystać z karty podarunkowej?

Z karty podarunkowej Esprit można korzystać wyłącznie do dokonywania zakupów w sklepach detalicznych uczestniczących w programie kart podarunkowych w celach niekomercyjnych, do użytku prywatnego. Wykorzystanie karty w innych celach, szczególnie do celów komercyjnych, jak również odsprzedawanie karty w celu zarobkowym lub uzyskania dostępu do losowania nagród komercyjnych wymaga zgody Esprit.


13.5 Kartę podarunkowe Esprit należy traktować tak jak gotówkę!

Karta podarunkowa jest dokumentem na okaziciela i może być wykorzystywana przez każdą osoba, która ją okaże. Esprit nie będzie sprawdzał, czy posiadacz karty jest uprawniony do korzystania z niej.


13.6 W jaki sposób klient może sprawdzić saldo na swoim rachunku?

Saldo na rachunku karty można sprawdzić w każdym czasie poprzez okazanie karty podarunkowej w kasie sklepu uczestniczącego w programie.


13.7 Jak długo karta podarunkowa jest ważna i co należy zrobić w przypadku jej zgubienia?

Ze środków zgromadzonych na karcie podarunkowej można korzystać bez ograniczeń we wszystkich stacjonarnych sklepach detalicznych oraz w sklepach internetowych uczestniczących w programie. Utratę karty podarunkowej należy niezwłocznie zgłosić do sklepu detalicznego uczestniczącego w programie, który to sklep ją zablokuje. Po zablokowaniu karty podarunkowej, z chwilą okazania dowodu zakupu, Esprit Card Services GmbH wyda nową kartę podarunkową, na rachunku której zostanie zapisane saldo pozostające na zgubionej karcie podarunkowej.


13.8 Informacje na temat zakupu /korzystania z karty podarunkowej Esprit w sklepach internetowych uczestniczących w programie

Zakup karty podarunkowej w sklepie internetowym uczestniczącym w programie kart podarunkowych jest procesem opartym na menu. W stopce sklepu internetowego podany jest link do karty podarunkowej. Aby dokonać (częściowej) płatności kartą podarunkową, należy wybrać metodę płatności „karta podarunkowa” po dojściu do kasy pod koniec procesu składania zamówienia. Pozostałą do zapłaty kwotę można uregulować przy pomocy innych metod płatności. Karta podarunkowa wykorzystana w sklepie internetowym również ulega dezaktywacji po wykorzystaniu środków znajdujących się na jej rachunku: jedynym wyjątkiem są zwroty, kiedy to kwota zamówienia opłaconego kartą podarunkową wraca na rachunek pierwotnie wykorzystanej karty podarunkowej. Przy płatności w sklepie internetowym, saldo rachunku jest zawsze automatycznie wyświetlane przed obciążeniem karty.

Klient może uzyskać informacje na temat daty aktywacji swojej karty podarunkowej w infolinii swojego sklepu internetowego. Utratę karty podarunkowej można również głosić w Dziale Obsługi Klienta sklepu internetowego uczestniczącego w programie kart kredytowych (w takim wypadku sklep internetowy zastosuje procedurę opisaną w sekcji „Utrata karty podarunkowej”).


14. Inne postanowienia

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe zostały sporządzone w dniu 17.12.2020 roku. W przypadku ewentualnej przyszłej zmiany warunków umowy, ta wersja nie zostanie zapisana przez Sprzedającego, ani udostępniona klientowi. Jeśli chce Pani/Pan zapisać tę wersję, można ją pobrać w formacie PDF TUTAJ