INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH DLA USŁUG NEWSLETTERA


Chcemy, aby każdy użytkownik jako nasz klient czuł się u nas komfortowo. Oznacza to dla nas również pełne zaufanie w kwestii odpowiedzialnego traktowania jego danych. W związku z tym chcielibyśmy w dalszej części wyjaśnić, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy dane użytkowników. Wprawdzie niniejsze informacje dotyczące ochrony danych są skonstruowane w taki sposób, żeby spełniały wymogi art. 13 europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), ale priorytetowe znaczenie ma dla nas ich przejrzystość i zaufanie naszych użytkowników. W przypadku jakichkolwiek pytań po przeczytaniu niniejszych informacji, prosimy o kontakt. Można skontaktować się z naszym działem obsługi klienta pod adresem service@espritshop.pl oraz z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem datenschutz[at]esprit-friends.com.


I. Informacje ogólneOczywiście bardzo istotną kwestią jest przede wszystkim to, kim właściwie jesteśmy. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych użytkowników jest


Esprit Europe GmbH

Esprit Allee

40882 RatingenPod pojęciem „Twoich danych” rozumiemy wszelkie informacje odnoszące się do użytkownika jako zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

(Zgodnie z wyjaśnieniami w artykule 4 nr 1 rozporządzenia RODO: możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.)


II. Jakie dane użytkowników przetwarzamyTo, jakie dane przetwarzamy, zależy od rodzaju usługi, którą wykonujemy dla użytkownika. Ponadto bardzo istotną kwestią jest również to, czy użytkownik jest członkiem Esprit Friends.


1. Dla spersonalizowanych usług newslettera dla abonentów

a. Każdy użytkownik będący abonentem naszego newslettera, z pewnością chce, żeby rekomendacje, oferty i bony, które w nim prezentujemy, były dla niego ciekawe i interesujące. Dlatego też nasze newslettery są indywidualnie dopasowywane do preferencji naszych użytkowników poprzez tzw. personalizację.

W celu personalizacji naszych newsletterów, oprócz

– adresu e-mail oraz imienia i nazwiska użytkownika przetwarzamy również

– dane podstawowe użytkownika, na przykład miejsce zamieszkania, płeć i wiek, oraz

– informacje, które otrzymujemy za pośrednictwem zachowania zakupowego użytkownika w naszym sklepie internetowym lub w naszej aplikacji Esprit APP, tzw. dane użytkowe. Oprócz kupionych już artykułów zaliczają się do nich również artykuły, które użytkownik oglądał w swoim koszyku zakupowym lub które wpisał na listę życzeń. Należą do nich również dane dotyczące czasu pobytu na naszych stronach lub w naszej APP, a także informacje dotyczące kliknięć użytkownika oraz strony, z której do nas trafił. Dane te nie są jednak przetwarzane razem z nazwiskiem użytkownika, lecz pod numerem identyfikacyjnym, tzw. pseudonimem. W ten sposób możemy zagwarantować, że dane te są analizowane tylko automatycznie, a nie przez nasz personel, aby chronić prywatność naszych użytkowników w możliwie jak najwyższym stopniu.

Newsletter personalizujemy poprzez tzw. segmentację. Oznacza to, że przypisujemy określone nawyki zakupowe i wzorce zachowań do określonych produktów, a następnie polecamy je w naszym newsletterze. Rodzaj i zakres danych, które wykorzystujemy w tej segmentacji, podlega ciągłym zmianom.


b. Ponadto chcielibyśmy zapobiec sytuacji, w której nasz newsletter przestanie być ciekawy i atrakcyjny dla naszych użytkowników. Ważną informacją jest dla nas również to, jak użytkownicy odbierają nasze newslettery. Dlatego też śledzimy, czy użytkownik otwiera nasz newsletter i co go konkretnie interesuje, na co klika. Także te informacje przechowujemy pod pseudonimem w celu możliwie jak najlepszej ochrony prywatności naszych użytkowników. W przyszłości, w zależności od tego, czy i w jakim stopniu użytkownik uważa nasz newsletter za interesujący, w oparciu o te dane chcielibyśmy indywidualnie zwiększyć lub zmniejszyć liczbę wysyłanych przez nas newsletterów.


c. Jeżeli użytkownik jest członkiem Esprit Friends , przetwarzamy również dane, które pozyskujemy od niego w ramach programu Friends. Należą do nich w szczególności:

– dane rejestracyjne Esprit Friends

– dane dotyczące zakupów i punktów lojalnościowych

– preferencje dotyczące wiadomości e-mail i reklamy przesyłanej drogą pocztową

– zainteresowanie produktami w sklepie internetowym i aplikacji Esprit, a także

– dane użytkowe pozyskane w sklepie internetowym i aplikacji Esprit.

Przetwarzając te dane, chcielibyśmy sprawić, żeby nasz newsletter był dla użytkowników możliwie jak najciekawszy, i wysyłać im odpowiednie oferty.


d. Spersonalizowany newsletter wyślemy do użytkowników tylko wtedy, gdy będą go aktywnie prenumerować, tzn. wyrażą na to swoją aktywną zgodę (zgodnie z prawem zostało to uregulowane w art. 6 ust. 1 lit a RODO). Aby upewnić się, że wysyłamy newsletter na właściwy adres, przed rozpoczęciem subskrypcji wyślemy do użytkownika wiadomość e-mail z potwierdzeniem, w której poprosimy go o ponowne potwierdzenie subskrypcji newslettera. Użytkownik może zakończyć prenumeratę newslettera tutaj.

Aby móc śledzić sposób korzystania z naszego newslettera przez użytkowników (patrz lit. b.), sprawdziliśmy, czy nie naruszamy w ten sposób ich prywatności. Prywatność naszych użytkowników jest chroniona, ponieważ dane te przetwarzamy bez możliwości przypisania ich do określonych osób. Stąd nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych (zgodnie z prawem zostało to uregulowane w art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli jednak użytkownik nie wyraża na to zgody, może oczywiście wycofać ją bezpłatnie i bez zbędnych formalności. Można to zrobić drogą mailowa, pisząc na adres service@espritshop.pl. UWAGA: w związku z tym, że nasze newslettery są zawsze spersonalizowane, możemy zrealizować prośbę użytkownika o wycofanie zgody tylko poprzez zaprzestanie wysyłki newslettera.


2. Dla spersonalizowanych usług newslettera dla stałych klientów

a. Jeśli użytkownik kupuje coś w naszym sklepie internetowym, to chcielibyśmy wysyłać mu pasujące rekomendacje dotyczące podobnych produktów za pośrednictwem naszego dostosowanego do preferencji użytkownika newslettera dla stałych klientów. Na potrzeby tego newslettera przetwarzamy

-adres e-mail użytkownika, jego imię i nazwisko oraz informacje na temat zakupów zrealizowanych u nas w sklepie.


b. Również w przypadku newsletterów dla stałych klientów chcielibyśmy, żeby były one ciekawe i atrakcyjne dla naszych użytkowników. Ponadto zależy nam również na tym, żeby produkty, które polecamy, były interesujące dla użytkowników. Dlatego również w tym przypadku śledzimy, czy użytkownik otwiera nasz newsletter i co go konkretnie interesuje, na co klika. Te informacje przechowujemy pod pseudonimem w celu możliwie jak najlepszej ochrony prywatności naszych użytkowników. Również w tym przypadku w przyszłości, w zależności od tego, czy i w jakim stopniu użytkownik uważa nasz newsletter za interesujący, w oparciu o te dane chcielibyśmy indywidualnie zwiększyć lub zmniejszyć liczbę wysyłanych przez nas newsletterów.


c. Prawdopodobieństwo, że użytkownika zainteresują produkty podobne do tych, które kupił, jest oczywiście bardzo wysokie. Dlatego też mamy uzasadniony interes w tym, żeby wysyłać użytkownikowi newsletter z tego typu podobnymi produktami (zgodnie z prawem zostało to uregulowane w art. 6 ust. 1 lit. f RODO i § 7 ust. 3 niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, UWG). Oczywiście użytkownik może nie mieć na to ochoty. Dlatego każdy użytkownik ma prawo do wycofania swojej zgody na wysyłkę tego newslettera w każdym momencie nieodpłatnie i bez zbędnych formalności. Można to zrobić drogą mailowa, pisząc na adres service@espritshop.pl. Po wycofaniu swojej zgody użytkownik nie będzie otrzymywał już od nas newslettera dla stałych klientów.


3. Dla naszych zapytań o opinię

a. Naszym celem jest ciągłe doskonalenie się. Dlatego opinia użytkowników na temat naszych produktów i usług jest dla nas bardzo ważna. Po dokonaniu zakupów wysyłamy do użytkowników zapytanie z prośbą o wyrażenie opinii na temat ich wrażeń i doznań zakupowych. Zapytanie z prośbą o wyrażenie opinii zawiera również rekomendacje, oferty i kupony, dzięki którym chcielibyśmy wzbudzić zainteresowanie naszych użytkowników. W przypadku wysyłania zapytań z prośbą o wyrażenie opinii, przetwarzamy te same dane, co w przypadku naszego spersonalizowanego newslettera dla abonentów (patrz wyżej). Oczywiście wyrażanie opinii jest dobrowolne. Opinie użytkowników przechowujemy w naszym systemie zasadniczo anonimowo. W przypadku, gdy nie jest to możliwe z określonych przyczyn, opinia użytkownika podlega anonimizacji od razu po wyjaśnieniu jego sprawy. W każdej chwili użytkownik może również poprosić o usunięcie swojej opinii.


b. Również w przypadku zapytań z prośbą o opinię śledzimy, czy użytkownik je otworzył i w co klikał. Ma to na celu wysyłanie do użytkownika newsletterów, które są dla niego interesujące i ważne.


c. Zapytanie z prośbą o opinię użytkownik otrzyma od nas tylko wtedy, gdy wyrazi na to zgodę. Zgoda na wysłanie zapytania z prośbą o wyrażenie opinii jest związana ze zgodą na wysyłkę newslettera.

Uzasadniony interes mamy również w tym, aby śledzić sposób, w jaki użytkownik wykorzystał zapytanie z prośbą o wyrażenie opinii (zgodnie z prawem zostało to uregulowane w art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli użytkownik nie wyraża na to zgody, może oczywiście wycofać ją bezpłatnie i bez zbędnych formalności. Można to zrobić drogą mailowa, pisząc na adres service@espritshop.pl.


4. Dla naszych przypomnień o dostępności

a. W naszym sklepie internetowym oferujemy użytkownikowi możliwość zarejestrowania się drogą mailową do otrzymywania przypomnień o dostępności w przypadku produktów, które nie są już dostępne w wybranym rozmiarze. Jak tylko wybrany artykuł będzie ponownie dostępny, poinformujemy użytkownika o tym fakcie drogą mailową. W tym celu przetwarzamy adres e-mail użytkownika oraz informacje na temat tego, który artykuł użytkownik chciałby kupić w wybranym rozmiarze.

Jeśli użytkownik zapisał się do naszej spersonalizowanej usługi newslettera, przypomnienie o dostępności będzie zawierało również rekomendacje, oferty i kupony dostosowane do preferencji użytkownika. Jeśli użytkownika interesują kwestie, które są z tym związane, może przeczytać ponownie powyższe informacje, nie ma w tym przypadku żadnej różnicy w stosunku do naszej usługi newslettera dla abonentów.


b. Przypomnienie o dostępności wyślemy do użytkownika tylko wtedy, gdy wyrazi na to swoją aktywną zgodę (zgodnie z prawem zostało to uregulowane w art. 6 ust. 1 lit a RODO).


III. Komu przekazujemy dane użytkownikaZatrudniliśmy usługodawców, którzy jako podmioty przetwarzające dane mają dostęp do danych użytkownika i przetwarzają je w celach szczegółowo przez nas określonych. Podmiotami przetwarzającymi dane mogą być dostawcy usług marketingowych, hostingu stron internetowych, wsparcia IT lub analizy stron internetowych. Naszymi usługodawcami są:

– Arvato SCM Solutions, An der Autobahn 22, 33333 Gütersloh, Niemcy – obsługa sklepu internetowego

– Defacto GmbH, Am Pestalozziring 1-2, 91058 Erlangen, Niemcy – obsługa kart klienta Esprit Friends

– Prudsys AG, Zwickauer Str. 16, 09112 Chemnitz, Niemcy – tworzenie rekomendacji produktów w sklepie internetowym i newsletterze Esprit

– Salesforce.com GmbH, Erika-Mann-Straße 31-37, 80636 München, Niemcy – obsługa systemu wysyłania e-maili i powiadomień push.


IV. Okres przechowywania danychDane, które przechowujemy za zgodą użytkowników, usuwamy niezwłocznie po wycofaniu ich zgody. Dane, które przetwarzamy ze względu na nasz uzasadniony interes, przechowujemy do momentu aż interes ten nie ustanie.


V. Prawa do ochrony danych osobowych użytkownikaJeżeli użytkownik chciałby wiedzieć, jakie dane na jego temat przechowujemy, które dane powinniśmy skorygować lub usunąć, to użytkownik może się do nas zgłosić. Jego zapytanie zostanie niezwłocznie rozpatrzone.

Jeżeli zostały spełnione ustawowe wymagania, to użytkownikowi przysługują następujące prawa:

• Prawo do odwołania zgody: jeżeli użytkownik wyraził zgodę na określone sposoby przetwarzania danych, może w każdej chwili wycofać tę zgodę ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody nie narusza jednak legalności przetwarzania danych przed wycofaniem zgody użytkownika.

• Prawo do informacji: użytkownik ma prawo do otrzymywania od nas informacji o jego danych przechowywanych u nas na zasadach określonych w art. 15 RODO.

• Prawo do korekty danych: na prośbę użytkownika przechowywane dane zostaną poprawione zgodnie z art. 16 RODO, jeżeli są niedokładne, niekompletne lub nieprawidłowe.

• Prawo do usunięcia danych: na życzenie użytkownika usuwamy jego dane zgodnie z zasadami określonymi w art. 17 RODO, o ile nie stoją temu na przeszkodzie inne przepisy prawne (np. ustawowe obowiązki przechowywania danych) lub uzasadniony interes z naszej strony (np. w obronie naszych praw i roszczeń).

• Prawo do ograniczenia zakresu przetwarzanych danych: mając na względzie wymagania art. 18 RODO, użytkownik może zwrócić się do nas z prośbą o ograniczenie zakresu przetwarzania jego danych.

• Prawo sprzeciwu: ponadto użytkownik może również sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych zgodnie z art. 21 RODO. To prawo sprzeciwu istnieje w przypadku zaistnienia określonych powodów wynikających ze szczególnej sytuacji użytkownika i tylko w odniesieniu do przetwarzania danych, którego legalność opiera się na wyważeniu interesów, które dotyczy profilowania lub odbywa się w celach reklamy bezpośredniej. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać danych użytkownika, chyba że będziemy uprawnieni do odrzucenia jego sprzeciwu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi. Jeżeli użytkownik sprzeciwi się marketingowi bezpośredniemu, włącznie z profilowaniem, jego dane nie będą już przetwarzane do tych celów bez podania przyczyny.

• Prawo do transmisji danych: użytkownik ma również prawo do otrzymywania swoich danych w odpowiednio zorganizowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie zgodnie z przepisami art. 20 RODO lub do przekazania ich osobom trzecim.

• Zażalenie w urzędzie ds. ochrony danych: użytkownik ma również prawo do wniesienia zażalenia w każdym właściwym urzędzie ds. ochrony danych (art. 77 RODO). Zalecamy jednak, aby najpierw kierować zażalenia do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych (dp@esprit.com), abyśmy mogli odpowiedzieć na zapytanie użytkownika możliwie jak najszybciej i jak najdokładniej.


Użytkownik może dochodzić wszelkich swoich praw pod adresem podanym na samym początku.